NIKT NIE RODZI SIĘ Z UPRZEDZENIAMI
www.BezUprzedzen.org


Czym są uprzedzenia i dyskryminacja?


uprzedzenie - w języku angielskim używa się słowa prejudice, które pochodzi od łacińskiego prae (przed) oraz judicum (osąd). Uprzedzenie to tendencyjna ocena jakiejś grupy, oparta na rzeczywistych lub wyobrażonych właściwościach jej członków/członkiń. Uprzedzenia karmią się negatywnymi stereotypami dotyczącymi jednostek lub grup.

stereotypy - (gr. stereos - solidny, trwały, skamieniały; typos - wzór forma) - stereotypy to nadmierne generalizacje (i jako takie często błędne z powodu zbytnich uproszczeń) na temat rzeczywistości i innych ludzi, opierające się na założeniach i niedoinformowaniu, a nie na faktach. Stereotypy nie biorą pod uwagę wielkiej różnorodności ludzi należących do danej grupy. Prowadzą często do dyskryminacji. Stereotypy często są tak głęboko zakorzenione, że ludzie zaczynają je przyjmować bez kwestionowania. Stereotypy czynią ludzi ślepymi na różnice między poszczególnymi jednostkami, co prowadzi do ignorowania niepowtarzalności i wyjątkowości konkretnych osób.

dyskryminacja (łac. discriminatio - rozróżnianie) - traktowanie pewnych osób lub grup społecznych w inny sposób, zwykle mniej sprawiedliwy, niż innych osób i grup. Oparta jest ona na uprzedzeniach i etykietowaniu. Należy pamiętać, że jest ona kwestią władzy, czyli tego, kto definiuje pewne grupy jako nadrzędne lub podrzędne.
Pojęcie "dyskryminacja" używane jest w różnych znaczeniach. Z tych koncepcji wynika wiele konsekwencji, np. kto jest odpowiedzialny za rozstrzyganie sporów (sądy, ciała administracyjne), kto jest adresatem (samo państwo, czy państwo i osoby prywatne).

W przygotowaniu materiałów do tej części strony korzystałyśmy z następujących materiałów: Compass – podręcznik do prowadzenia warsztatów z praw człowieka; Niebezpieczne słówka... ze strony Stowarzyszenia Nigdy Więcej; materiały przygotowane przez Biuro Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn - Podręcznik dla trenerów – warsztaty na temat przeciwdziałania dyskryminacji; Psychologia uprzedzeń, Todd’a D. Nelsona (wyd. GWP) i in.


Nikt nie rodzi się z uprzedzeniami

 • O programie
 • Warsztaty
 • Filmy edukacyjne
 • Sponsorzy/ki
 • Czym są uprzedzenia i dyskryminacja

 • Definicje
 • Przykłady
 • Teksty
 • Badania opinii
 • Jak uczyć bez uprzedzeń?

 • Teksty
 • Jak prowadzić warsztaty antydyskryminacyjne?

 • Podręczniki/Ćwiczenia
 • Filmy edukacyjne
 • Programy edukacyjne
 • Prawo

 • Krajowe
 • Międzynarodowe
 • Instytucje
 • Orzecznictwo
 • Raporty i dane statystyczne
 • Linki

 • Przeciwdziałanie dyskryminacji
 • Edukacja antydyskryminacyjna
 • Kampanie
 • Czytaj i oglądaj

 • Bibliografia
 • Filmografia
 • Kalendarz praw człowieka

 • Czym jest Kalendarz?
 • Kalendarz Praw Człowieka
 • Aktualności

 • Aktualności • wersja do wydruku
  wersja graficzna  Zasubskrybuj nasz newsletter: