NIKT NIE RODZI SIĘ Z UPRZEDZENIAMI
www.BezUprzedzen.org


Podręczniki/Ćwiczenia

Edukacja dla godności. Poradnik dla facylitatorów i facylitatorek.

Poradnik Amnesty International jest przeznaczony dla trenerów i trenerek edukacji praw  człowieka, którzy/które chcą wprowadzać strategie aktywnego uczestnictwa do edukacji praw człowieka oraz rozwijać swoje umiejętności trenerskie.

 
»


Partnerski przegląd edukacji globalnej 2012 - baza materiałów i działań

Grupa robocza ds. edukacji globalnej, w koordynacji z Instytutem Globalnej Odpowiedzialności, w marcu i kwietniu 2012 roku przeprowadziła pierwszy partnerski przegląd (ang. peer review) materiałów i działań z zakresu edukacji globalnej.

 
»


Cały świat w klasie. Ćwiczenia do wykorzystania na zajęciach przedmiotowych w gimnazjum

Zestaw 20 ćwiczeń przygotowanych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej z zakresu edukacji globalnej do wykorzystania na lekscjach: wiedzy o społeczeństwie, historii, geografii i biologii.

 
»


Przygody Myszki Franciszki

antydyskryminacyjna bajka i scenariusz warsztatów dla dzieci autorstwa Magdy Stoch, wyd. Bunkier Sztuki, 2011

 
»


Przygody Innego. Bajki w edukacji międzykulturowej

red. Anna Młynarczuk-Sokołowska,Katarzyna Potoniec, Katarzyna Szostak-Król, Wyd. Fundacja Edukacji i Twórczości, Fundacja Uniwersytetu w Białymstok.
Książka jest efektem realizacji pilotażu Programu Kształtowania Wrażliwości na Odmienność „Przygody Innego” w przedszkolach i szkołach podstawowych na terenie woj. podlaskiego, który stanowi próbę odpowiedzi na potrzeby związane z podejmowaniem działań z zakresu edukacji międzykulturowej wśród najmłodszych już dzieci.

 
»


Podręcznik szkoleniowy na temat dyskryminacji. Seminaria podnoszące świadomość w zakresie niedyskryminacji i równości skierowane do organizacji społeczeństwa obywatelskiego

Human European Consultancy we współpracy z Migration Policy Group, 2011

 
»


Edukacja antydyskryminacyjna i jej standardy jakościowe

Praca zbiorowa członkiń i członków Towarzystwa Edukacji Anydyskryminacyjnej, stanowiąca próbę uporządkowana i nazwania tego, czym jest edukacja antydyskryminacyjna i co decyduje o jej jakości.

 
»


Edukacja globalna w szkole

JEMY! A KTO PŁACI? Zestaw scenariuszy dla gimnazjum na temat konsumpcji w Polsce i suwerenności żywnościowej w krajach globalnego Południa.

Wszyscy ludzie rodzą się wolni. Ilustrowana Powszechna Deklaracja Praw Człowieka

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | następne »

Nikt nie rodzi się z uprzedzeniami

 • O programie
 • Warsztaty
 • Filmy edukacyjne
 • Sponsorzy/ki
 • Czym są uprzedzenia i dyskryminacja

 • Definicje
 • Przykłady
 • Teksty
 • Badania opinii
 • Jak uczyć bez uprzedzeń?

 • Teksty
 • Jak prowadzić warsztaty antydyskryminacyjne?

 • Podręczniki/Ćwiczenia
 • Filmy edukacyjne
 • Programy edukacyjne
 • Prawo

 • Krajowe
 • Międzynarodowe
 • Instytucje
 • Orzecznictwo
 • Raporty i dane statystyczne
 • Linki

 • Przeciwdziałanie dyskryminacji
 • Edukacja antydyskryminacyjna
 • Kampanie
 • Czytaj i oglądaj

 • Bibliografia
 • Filmografia
 • Kalendarz praw człowieka

 • Czym jest Kalendarz?
 • Kalendarz Praw Człowieka
 • Aktualności

 • Aktualności • wersja do wydruku
  wersja graficzna  Zasubskrybuj nasz newsletter: