NIKT NIE RODZI SIĘ Z UPRZEDZENIAMI BezUprzedzen.org

FUNDACJA AUTONOMIA
KONSOLA
English
Pobieranie mówiącej przeglądarki internetowej
wersja tekstowa (duże litery)
. . . .
.
"Uczymy się być rasistami, to znaczy że możemy się również nauczyć
jak nimi nie być. Rasizm nie jest genetyczny. To wszystko kwestia władzy"
Jane Elliott
. .
. .

WenDo i kampania 16 Dni...

Fundacja Autonomia zaprasza na szkolenie - WenDo i przygotowanie do prowadzenia działań w ramach kampanii "Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć"


Zapraszamy na szkolenie - WenDo i przygotowanie do prowadzenia działań w  ramach kampanii "16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć"


Cele szkolenia:
- zapoznanie się z metodą WenDo- warsztaty asertywności i samoobrony dla kobiet i dziewcząt
-przygotowanie do prowadzenia w swoim środowisku lokalnym działań
w ramach kampanii ?16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć" w 2011 r.


Szkolenie nie jest treningiem trenerskim - nie przygotowuje do prowadzenia warsztatów WenDo.


Zapraszamy szczególnie kobiety związane z edukacją, a także psycholożki, pedagożki i działaczki społeczne, które są gotowe do włączenia się w działania kampanii na zasadach wolontariatu.


Termin i miejsce: 7-9 października 2011, Kraków


Szkolenie odbędzie się w dwóch 10-cio osobowych grupach i obejmie 15,5 godziny.


Godziny zajęć:
Piątek (7.10): 18.00-20.30
Sobota (8.10): 9.00- 13.00 i 14.00-17.00
Niedziela (9.10) : 9.00- 13.00 i 14.00-16.00


Osobom, które nie są w stanie dojechać na wyznaczone godziny zapewniamy noclegi ze śniadaniem. Koszty podróży oraz wyżywienie we własnym zakresie.


Koszt uczestnictwa:
Dzięki dofinansowaniu z Fundacji im. Stefana Batorego uczestniczki wpłacają tylko 50 zł.


Program
Szkolenie będzie się składało z 2 części - warsztatu WenDo oraz zajęć dotyczących prowadzenia i planowania wspólnych działań w ramach kampanii ?16 Dni...". Uczestniczki będą miały okazję poznać WenDo jako metodę przeciwdziałania przemocy oraz podnieść swoje kompetencje w zakresie pracy z dziewczętami i młodymi kobietami. Uczestniczki otrzymają zaświadczenia o udziale w szkoleniu.


Udział w szkoleniu jest jednocześnie podjęciem zobowiązania do przeprowadzenia 1 działania (zorganizowania spotkania, pogadanki, konkursu itp.) w ramach tegorocznej kampanii ?16 Dni..." w środowisku lokalnym. Ta współpraca będzie się odbywała na zasadzie wolontariatu (podpiszemy stosowną umowę). Uczestniczki otrzymają materiały wyprodukowane przez nas w ramach kampanii (ulotki, plakaty itp.).


WenDo - samoobrona i asertywność dla kobiet i dziewcząt jest metodą przeciwdziałania przemocy wobec kobiet. Uczy jak w każdej sytuacji: w miejscu publicznym, na ulicy, w pracy, w domu - przestać czuć się bezradną i bezbronną. Uczy także, jak reagować na przemoc. Wzmacnia poczucie pewności siebie i poczucie własnej wartości. Pomaga rozwiązywać konflikty, przełamać stereotypy i obawy, poczucie winy i wstydu. Dzięki udziałowi w WenDo kobiety stają się bardziej samodzielne, aktywne, także w obronie innych i w kształtowaniu społeczeństwa. Bardzo wiele dorosłych kobiet uczestniczących w warsztatach WenDo podkreśla, że gdyby miały możliwość uczestniczenia w warsztacie kiedy były młode, uniknęłyby bardzo wielu sytuacji naruszenia ich granic, związanych z przemocą.


Kampania ?16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć" to międzynarodowa kampania na rzecz wyeliminowania wszelkich form przemocy ze względu na płeć. Wybrano dni pomiędzy 25 listopada (Międzynarodowym Dniem Przeciw Przemocy Wobec Kobiet) a 10 grudnia (Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka). Wybór tych dat to symboliczne podkreślenie, że prawa kobiet są niezbywalną i integralną częścią praw człowieka, a przemoc wobec kobiet jest łamaniem praw. W ?16 dniach" mieści się także 1 grudnia, Światowy Dzień AIDS, oraz 6 grudnia, rocznica masakry w Montrealu. W kampanii ?16 Dni...." co roku bierze udział ponad 2000 organizacji w blisko 158 krajach.


Jak co roku w trakcie kampanii ?16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć" planujemy warsztaty, dystrybucję materiałów informacyjnych (ulotki, plakaty, kalendarze itp.), organizację spotkań i pogadanek. To właśnie w te działania zaangażowane będą uczestniczki.


Zgłoszenia na wypełnionym i podpisanym formularzu prosimy przesyłać:
e-mailem na adres (w formie zeskanowanego dokumentu)
lub faksem na nr 032-729-70-80 .
Termin nadsyłania zgłoszeń: do 25 września


W przypadku większej liczby chętnych niż miejsc, osoby realizujące projekt dokonają selekcji, tak by - na tyle na ile to możliwe - uwzględnić różnorodność i potrzeby uczestniczek. Osoby przyjęte poprosimy o dokonanie przelewu w kwocie 50 zł. Ostateczne potwierdzenie udziału w szkoleniu prześlemy po otrzymaniu wpłaty.


Dodatkowe informacje: tel. 503 82 02 97


Dokumenty do pobrania:


Formularz zgłoszeniowy


Wzór porozumienia o wolontariacie


? poprzednia strona |  wersja do wydruku |   wersja tekstowa (duże litery)

.
Kalendarium Praw Człowieka - edukacja i działanie ? dostępna wyłącznie w formacie PDF

Celem publikacji jest zainspirowanie do podejmowania działań przeciwko dyskryminacji i przemocy, na rzecz ochrony podstawowych praw człowieka.

 ?
Wyszukiwarka:

 
Web bezuprzedzen.org
.  
Zasubskrybuj nasz newsletter:

Program stworzony przez Stowarzyszenie Kobiet KONSOLA

i kontynuowany przez Fundację Autonomia e-mail:

Informacje o prawach autorskich