NIKT NIE RODZI SIĘ Z UPRZEDZENIAMI BezUprzedzen.org
FUNDACJA AUTONOMIA

Kampania 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć - 2014

Zaangażuj się w działania! Upowszechniaj informacje!
Jak co roku, Fundacja Autonomia udostępnia materiały dotyczące światowej kampanii przeciwko przemocy. Przeczytaj i upowszechniaj materiały dotyczące militaryzmu i jego powiązań z przemocą ze względu na płeć/z przemocą wobec kobiet, na temat przemocy seksualnej w trakcie konfliktów zbrojnych, przemocy w obszarze zatrudnienia, a także na temat tego jakie działania są prowadzone w związku z procesem Pekin +20 i Milejnijne Cele Rozwoju po 2015.
Dziekujemy Kindze Karp, Annie Książek, Joannie Kulpińskiej, Natalii Saracie i  Ewie Paulinie Wojtowicz za pomoc w tłumaczeniu materiałów!


Przejdź na stronę Kampanii 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć


w tym roku Kampania odbywa się pod hasłem


POPRZEZ POKÓJ W DOMU DO POKOJU NA ŚWIECIE


ZAKWESTIONUJMY MILITARYZM I ZAKOŃCZMY PRZEMOC WOBEC KOBIET


 


Zasubskrybuj nasz newsletter:

Program stworzony przez Stowarzyszenie Kobiet KONSOLA

i kontynuowany przez Fundację Autonomia e-mail:

www.autonomia.org.pl