NIKT NIE RODZI SIĘ Z UPRZEDZENIAMI BezUprzedzen.org

FUNDACJA AUTONOMIA
KONSOLA
English
Pobieranie mówiącej przeglądarki internetowej
wersja tekstowa (duże litery)
. . . .
.
"Uczymy się być rasistami, to znaczy że możemy się również nauczyć
jak nimi nie być. Rasizm nie jest genetyczny. To wszystko kwestia władzy"
Jane Elliott
. .
. .

GENDER - EDUKACJA - PRACA. CENZURY PŁCI I PRAKTYKI OPORU - PRZYJMUJEMY ZGŁOSZENIA REFERATÓW, ZAPRASZAMY NA KONFERECJĘ

Katedra Mediów i Badań Kulturowych oraz Ośrodek Badań nad Mediami Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Fundacja Autonomia oraz Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej mają zaszczyt zaprosić na ogólnopolską konferencję naukową Gender - edukacja - praca. Cenzury płci i praktyki oporu, która odbędzie się w dniach 6-7 listopada 2014 r., w budynku Uniwersytetu Pedagogicznego, przy ulicy Podchorążych 2 w Krakowie.


Celem konferencji jest podjęcie dyskusji nad rolą edukacji antydyskryminacyjnej w zmieniającej się rzeczywistości społeczno-kulturowej.


 


Zgodnie z rekomendacjami organizacji międzynarodowych (Karta Edukacji Obywatelskiej i Edukacji o Prawach Człowieka Rady Europy) i krajowych (m.in. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie nadzoru pedagogicznego z 10 maja 2013) edukacja ta powinna stać się integralną częścią procesów edukacyjnych na wszystkich poziomach nauczania. Mimo to mamy poczucie, że rzeczywistość daleka jest od tego ideału.


Dlatego też w trakcie obrad będziemy poszukiwali i poszukiwały odpowiedzi na następujące pytania:
1.Jaka jest rola państwowych instytucji edukacyjnych (szkół, uniwersytetów) w zakresie wdrażania edukacji antydyskryminacyjnej?
2.W jaki sposób wykorzystać potencjał organizacji pozarządowych, działających na rzecz równości i różnorodności, w obszarze edukacji formalnej?
3.Jakie formy przyjmują współczesne praktyki dyscyplinowania płci i seksualności w procesach edukacyjnych?
4.Jakim mechanizmom "nadzoru" (w rozumieniu Foucaultowskim) podlegają procesy nauczania, zorientowanego na problematykę równości i różnorodności?
5.Co kryje się pod pojęciem "cenzury płci społeczno-kulturowej"?
6.Na ile obowiązujące programy nauczania są skuteczne w zapobieganiu wykluczeniom społecznym ze względu na takie kategorie jak: gender (płeć społeczno-kulturowa), seksualność, wiek, pochodzenie, status ekonomiczny, wyznanie lub bezwyznaniowość, niepełnosprawność itp.?
7.Jak organizować proces nauczania, aby młodzi ludzie pełni świadomie uczestniczyli w życiu lokalnej społeczności i potrafili sprzeciwić się przejawom dyskryminacji w szkole, na uczelni, w miejscu pracy (niezależnie od obranego zawodu) i każdym innym obszarze aktywności życiowej?
8.Jak ograniczać strukturalne źródła przemocy, zakorzenionej w systemie edukacyjnym i pracowniczym?
9.Jak płeć i seksualność są reprezentowane w instytucjach edukacyjnych i miejscach pracy (m.in. w przyjętej polityce edukacyjnej i/lub kadrowej)?


Osoby zainteresowane wygłoszeniem referatu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń mija 12 pażdziernika 2014 r. Formularz prosimy przesyłać na adres:


Opłata konferencyjna wynosi 400 zł. i przeznaczona zostanie w całości na druk pokonferencyjny w tomie recenzowanym (szczegóły dotyczące płatności otrzymacie Państwo drogą mailową). Osoby planujące wygłoszenie wystąpienia lub udział w panelu dyskusyjnym bez planowanej publikacji książkowej zwolnione są z powyższej opłaty. Treść wystąpienia możemy udostępnić na stronie Ośrodka Badań nad Mediami UP.


Informujemy również, że na drugi dzień konferencji zaplanowaliśmy/zaplanowałyśmy warsztaty antydyskryminacyjne dla studentów i studentek kierunków pedagogicznych, które poprowadzone zostaną przez trenerki antydyskryminacyjne z Fundacji Autonomia i Fundacji Przestrzeń Kobiet. Szczegółowy program powstanie po zbadaniu potrzeb osób zainteresowanych uczestnictwem.
Osoby zainteresowane warsztatami prosimy o mailowe zgłoszenie: do dnia 12 października 2014 r. Udział w warsztatach jest bezpłatny.


Bieżące informacje dotyczące konferencji można śledzić na stronie: GenderEdukacjaPraca.wordpress.com


Komitet organizacyjny:


Małgorzata Dymowska (Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej)
dr Magdalena Stoch (Uniwersytet Pedagogiczny, Ośrodek Badań nad Mediami UP)
mgr Agata Teutsch (Fundacja Autonomia, Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej)
dr Patrycja Włodek (Uniwersytet Pedagogiczny, Ośrodek Badań nad Mediami UP)


 

http://www.autonomia.org.pl/index.php?id=aktualnosci&ajdi=104


? poprzednia strona |  wersja do wydruku |   wersja tekstowa (duże litery)
.
Kalendarium Praw Człowieka - edukacja i działanie ? dostępna wyłącznie w formacie PDF

Celem publikacji jest zainspirowanie do podejmowania działań przeciwko dyskryminacji i przemocy, na rzecz ochrony podstawowych praw człowieka.

 ?
Wyszukiwarka:

 
Web bezuprzedzen.org
.  
Zasubskrybuj nasz newsletter:

Program stworzony przez Stowarzyszenie Kobiet KONSOLA

i kontynuowany przez Fundację Autonomia e-mail:

Informacje o prawach autorskich