NIKT NIE RODZI SIĘ Z UPRZEDZENIAMI BezUprzedzen.org

FUNDACJA AUTONOMIA
KONSOLA
English
Pobieranie mówiącej przeglądarki internetowej
wersja tekstowa (duże litery)
. . . .
.
"Uczymy się być rasistami, to znaczy że możemy się również nauczyć
jak nimi nie być. Rasizm nie jest genetyczny. To wszystko kwestia władzy"
Jane Elliott
. .
. .

Jak uczyć bez uprzedzeń?


Osoby prowadzące działania edukacyjne są niezwykle ważne dla promowania postaw opartych na szacunku i przekonaniu o równości wszystkich ludzi. Zarówno trenerzy/rki i edukatorzy/ki, jak i osoby zaangażowane w działalność organizacji pozarządowych mają ogromny wpływ na przekazywanie i multiplikowanie sposobów zachowań i postaw.

Musimy być świadome/i faktu, że nasze osobiste przekonania, wartości i prywatne normy etyczne mogą wpływać na dobór i sposób przekazywania treści dydaktycznych. Występując w roli nauczyciela/ki, edukatora/ki, trenerka/ki każda osoba powinna zaznaczyć, kiedy prezentuje osobisty punkt widzenia; obowiązywać powinna jednocześnie znajomość i rzetelne przedstawienie innych stanowisk.

Jednocześnie mimo różnych porządków moralnych i światopoglądowych istnieje zespół podstawowych wartości, które znalazły wyraz w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ i innych dokumentach praw człowieka. W swoich działaniach edukacyjnych zawsze powinnyśmy/iśmy respektować te podstawowe wartości, zwłaszcza godność osoby ludzkiej, podmiotowość i autonomię człowieka i jego prawo rozwoju, równość wszystkich ludzi bez względu na jakiekolwiek różnice rasy, koloru, płci, orientacji seksualnej, sprawności, języka, wyznania, poglądów politycznych i innych, narodowości, pochodzenia społecznego, majątku, urodzenia lub jakiegokolwiek innego stanu.

Każda osoba prowadząca zajęcia, szkolenia, warsztaty (działania edukacyjne) wie jak ważne jest profesjonalne, rzetelne przygotowanie w zakresie pracy z grupą i merytoryczne.
Ważne jest także, żeby stale rozwijać swój ?warsztat? nauczycielski, trenerski. Zdobywać nowe umiejętności, wzbogacać wachlarz stosowanych metod, starać się by były jeszcze bardziej ?przyjazne? dla uczących się, być elastyczny/ą i potrafić dostosować program do potrzeb uczestników/czek i celów. Służy temu udział w różnych kursach, szkołach trenerskich itd.

Niezbędna jest także otwartość i przygotowanie na ocenę własnej pracy przez innych, na superwizję, gotowość krytycznego spojrzenia na własne działania, analizowania własnych uprzedzeń, gotowość zmiany.

Ponieważ osoby zajmujące się edukacją często też stanowią wzorzec zachowań bardzo cenna jest ich odwaga cywilna w występowaniu przeciwko dyskryminacji i przemocy.

Brak tzw. wrażliwości na różność i równość ludzi, brak wiedzy o uprzedzeniach, stereotypach i dyskryminacji skutkuje różnym, często stereotypowym i dyskryminującym traktowaniem uczestniczek i uczestników zajęć w sposób ograniczający ich możliwości i potencjał.


? poprzednia strona |  wersja do wydruku |   wersja tekstowa (duże litery)

.
Kalendarium Praw Człowieka - edukacja i działanie ? dostępna wyłącznie w formacie PDF

Celem publikacji jest zainspirowanie do podejmowania działań przeciwko dyskryminacji i przemocy, na rzecz ochrony podstawowych praw człowieka.

 ?
Wyszukiwarka:

 
Web bezuprzedzen.org
.  
Zasubskrybuj nasz newsletter:

Program stworzony przez Stowarzyszenie Kobiet KONSOLA

i kontynuowany przez Fundację Autonomia e-mail:

Informacje o prawach autorskich