NIKT NIE RODZI SIĘ Z UPRZEDZENIAMI BezUprzedzen.org
FUNDACJA AUTONOMIA

Literatura polecana (w języku polskim)


Anoreksja i bulimia psychiczna. Rozumienie i leczenie zaburzeń odżywiania się, B. Józefik, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1999


Antydyskryminacja. Pakiet edukacyjny, CODN, Warszawa 2005

Antypody. Czas Kultury,
nr 2, 2002. (numer tematyczny pisma poświęcony postkolonializmowi)

Bez państwa. Demokracja uczestnicząca w działaniu
, Rafał Górski, Korporacja Ha!Art, Kraków 2007

Bezdomność uchodźców w Polsce - wyniki badania pilotażowego
, Kinga Wysieńska, Natalya Ryabińska, Fundacja Instytut Spraw Publicznych i UNHCR, Warszawa 2010.

Białe zęby
, Zadie Smith, Znak, Kraków 2002

Bieda. Przewodnik dla dzieci
, Hanna Gill - pitaek, Henryka Krzywonos, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2010

Biuletyn
. Pismo Ośrodka Informacji Środowisk Kobiecych (część artykułów z wszystkich numerów Pisma znajduje się na stronie OŚKi)

Biuletyn Monitoringu Dyskryminacji Osób LGBT w Polsce
, nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6 , nr 7, nr 8, nr 10 opracowane w ramach projektu realizowanego przez Kampanię Przeciw Homofobii

Być Czeczenem - pokój i wojna widziane oczami czeczeńskich uchodźców
(Tytuł oryginału: ???? ????????: ??? ? ????? ??????? ??????????)
Książka zawiera prace uczniów czeczeńskich, poświęcone przeszłości i teraźniejszości Czeczenii. Odzwierciedlają one osobiste doświadczenia autorów, dzieje ich rodzin i losy ró?nych ludzi na tle historii Czeczenii. Prace te zostały wybrane spośród wypracowań, przysłanych na konkurs Stowarzyszenia Memoriał ?Człowiek w historii. Rosja - wiek XX" w latach 2003-2004. Dołączono również prace czterech uczniów rosyjskich, poświęcone losom uchodźców czeczeńskich w Rosji. Tłumaczenie: Aniela Czendlik, www.czeczenia.com.pl

Cela.Odpowiedź na zespół Downa
, Anna Sobolewska, W.A.B. 2002

Coming out. Ujawnienie orientacji psychoseksualnej - zaproszenie do dialogu
, Agata Engel-Bernatowicz, Aleksandra Kamińska, anka zet studio, 2005

Co to jest parytet?
, Biblioteczka Pełnomocnika Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn, Zeszyt 2 (2/2002), Warszawa 2002

Co wiemy o dyskryminacji ze względu na wiek
rozdział z publikacji "My też - seniorzy w UE", Akademia Rozwoju Filantropii, 2004

Czas na prawa. Polski Raport Social Watch 2008
, Koalicja KARAT, Warszawa 2008

Człowiek i agresja. Głosy o nienawiści i przemocy. Ujęcie interdyscyplinarne
, Wydawnictwo SIC! I SNS PAN, Warszawa 2002

Damy, rycerze i feministki. Kobiecy dyskurs emancypacyjny w Polsce
, Sławomira Walczewska, Wydawnictwo eFKa, Kraków 2000

(De)konstrukcje kobiecości
, Joanna Mizielińska, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2004

Dialog - Pheniben
, Pismo Stowarzyszenia Romów w Polsce, Oświęcim

Dlaczego należy uczyć o Holocauście?
, Jolanta Ambrosewicz ? Jacobs, Leszek Hońdo (red.), Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2005

Dość milczenia. Przemoc seksualna wobec kobiet i problem gwałtu w Polsce,
J. Piotrowska, A. Synakiewicz (red.), Fundacja im. Heinricha Boella i Fundacja Feminoteka, Warszawa 2011

Drama w wychowaniu dzieci i młodzieży
, Brian Way, WSiP, Warszawa 1995

Drogi Równości. Izabela Jaruga-Nowacka - polityczka, feministka, działaczka lewicy, (red.) Beata Maciejewska, Katarzyna Kądziela, Zuzanna Dąbrowska, Fundacja Przestrzenie Dialogu, 2011

Druga płeć, Simone de Beauvoir, Santorski i S-ka, Warszawa 2003


Duch równości. Tam gdzie panuje równość wszystkim żyje się lepiej, Kate Pickett, Richard Wilkinson, Wydawnictwo Czarna Owca, 2011


Dyskryminacja ze względu na płeć i jej przeciwdziałanie - publikacja powstała jako część projektu "Przezwyciężanie barier na drodze ku równości kobiet i mężczyzn w Polsce", realizowanego w ramach Programu dot. Wspólnotowej Strategii Ramowej na rzecz Równości Płci 2001-2006. Warszawa 2004 (publikacja bezpłatna, niedostępna w wolnej sprzedaży)

Dyskryminacja ze względu na wiek - regulacje prawne
, Adam Bodnar (tekst opracowany dla Akademii Rozwoju Filantropii)

Dyrektywy Unii Europejskiej dotyczące równego traktowania bez względu na rasę, jako instrument zmiany prawa polskiego. Międzynarodowa konferencja naukowa, 29 września 2004
, Polskie Stowarzyszenie Edukacji Prawnej oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2004

Działania Polskiego Rządu przeciwko dyskryminacji ze względu na wiek


Edukacja bez wykluczenia. ABC wsparcia dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. Informator dla nauczycieli i nauczycielek
Agnieszka Kaim, Agata Gugniewicz, Fundacja Przestrzenie Dialogu, 2007

Edukacja dla Integracji - założenia i rezultaty,
Ośrodek Praw Człowieka Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006

Edukacja do równości czy trening uległości? Czy polskie podręczniki respektują zasadę równości płci
, Anna Wołosik, Stowarzyszenie "W stronę dziewcząt", Warszawa 2009

Edukacja międzykulturowa. Poradnik nauczyciela
, pod red. Anny Klimowicz, CODN, Warszawa 2004

Edukacja na rzecz tolerancji. Przewodnik internetowy
- publikacja w formie CD, OSCE, Instytut Europeistyki UJ, Kraków 2006

Etyka w działaniu
, Jacek Hołówka, Wyd. Prószyński i S-ka, Warszawa 2002


Europejskie ramy odniesienia dotyczące zapobiegania zaniedbywaniu i przemocy wobec osób starszych - Kontekst, dobre praktyki i zalecenia, 2011

Fakty i mity o osobach z niepełnosprawnością
, Danuta Gorajewska. Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Warszawa 2006.

Fakty przeciwko mitom o lesbijkach i gejach
Kostrzewa Y., Zawadzka A., Porozumienie Lesbijek, Warszawa 2006

Feministki własnym głosem o sobie
, S. Walczewska (red.), Fundacja Kobieca eFKa, Kraków 2005

Funkcjonowanie psychospołeczne osób niepełnosprawnych umysłowo
, Ryszard Kościelniak, WSiP, Warszawa 1996

Furia Pierwsza
(literackie feministyczne czasopismo lesbijskie), numery 1?8, Stowarzyszenie OLA ? Archiwum

Gender ? film ? media
, E.Oleksy, E. Ostrowska (red.), Rabid, Kraków 2001

Gender: konteksty
, M. Radkiewicz (red.), Rabid, Kraków 2005

Gender-kultura-społeczeństwo
, M. Radkiewicz (red.), Rabid, Kraków 2002

Gender ? kulturowa tożsamość płci. Podręcznik dla trenerów
, Amnesty International, Warszawa 2005

Gender mainstreaming. Jak skutecznie wykorzystać jego polityczny potencjał?
, Agnieszka Grzybek (red.), Przedstawicielstwo Fundacji im. Heinricha Bella w Polsce, Warszawa 2008

Gender. Perspektywa antropologiczna (t. 1: Organizacja społeczna)
, pod red. Renaty E. Hryciuk i Agnieszki Kościańskiej. Warszawa: UW, 2007

Gender w kinie europejskim i mediach
, Ostrowska E. (red.), Rabid, Kraków 2001

Gender w kulturze popularnej
, M. Radkiewicz (red.), Rabid, Kraków 2003

Goście i gospodarze. Problem adaptacji kulturowej w obozach dla uchodźców oraz otaczających je społecznościach lokalnych
, Halina Grzymała-Moszczyńska i Ewa Nowicka (red.), Nomos, Kraków 1998

Granice solidarności. Romowie w Polsce po roku 1989
? raport przygotowany przez European Roma Rights Center we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Edukacji Prawnej, Warszawa 2003

Gwałt na randce
, S. Mufson, R. Kranz, Elma Books, Warszawa 1996

Homofobia - narzędzie seksizmu
, S.Pharr, Fundacja Autonomia, Kraków 2008

Homofobia po polsku. Pierwsza książka o homofobii w Polsce
, Z.Sypniewski, B.Warkocki (red.), Wydawnistwo Sic!, Warszawa 2004

?Homo hierarchicus" kasta, rasizm i 'stratyfikacja'. Przemyślenia antropologa społecznego"
, Dumont, Louis w: Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej. Kontynuacje, pod red. Marian Kempnego i Ewy Nowickiej. Warszawa, PWN, 2004

Homoseksualizm. Perspektywa interdyscyplinarna
, Krystyna Slany, Beata Kowalska, Marcin Śmietana (red.), Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków 2005

Homoseksualizm w europejskim systemie prawnym
, Stowarzyszenie Grup Lambda, Warszawa 1995

Imigranci w polskim społeczeństwie
, Teresa Halik, Agnieszka Kosowicz, Agata Marek, Stowarzyszenie VOX Humana, Warszawa 2009. Publikację bezpłatnie można zamówić również pod adresem:

Imperium. (Przesyłka zwrotna). Recykling Idei. Pismo społecznie zaangażowane,nr 10, wiosna/lato 2008. (numer tematyczny pisma poświęcony postkolonializmowi)

Integracja, stygmatyzacja, autosegregacja - tożsamość, preferencje i wzory relacji imigrantów w Polsce, Kinga Wysieńska, Fundacja Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2010.

Integracja. Magazyn dla niepełnosprawnych, ich rodzin i przyjaciół
, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Warszawa

Integracja społeczna. Pakiet szkoleniowy
, Rada Europy, listopad 2000

Jak być aktywną w życiu publicznym: Przewodnik dla kobiet
, Fundacja OŚKa

Jak mówić i pisać o Afryce
,
Mamadou Diouf, Anthony Igiehon, Nagmeldin Karamalla, Desire Rasolomampionona, Paweł Średziński, Fundacja ?Afryka Inaczej?, Warszawa 2011

Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały? Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły?
, Adele Faber, Elaine Mazlish, Media Rodzina, Poznań 2001

Jak pisać i mówić o dyskryminacji. Poradnik dla mediów
, Beata Maciejewska, Stowarzyszenie Inicjatyw Niezależnych Mikuszewo, 2007

Jak sobie radzić z zaburzeniami jedzenia?
Ziółkowska B. W: Edukacja i Dialog, 04.1999

Jak skutecznie działać w organizacji?
, Fundacja OŚKa, Warszawa 1999

Jeśli jesteś ofiarą gwałtu; Jeśli jesteś ofiarą przemocy i inne
Poradniki prawne Centrum Praw Kobiet

Katedra
. Gender Studies UW, Fundacja Res Publica, Warszawa

Kobiety, feminizm i media
, I. Kowalczyk, E. Zierkiewicz (red.), Stowarzyszenie Kobiet KONSOLA, Poznań, Wrocław 2005

Kobiety i mężczyźni: odmienne spojrzenia na różnice
, B.Wojciszke (red.), GWP, Gdańsk 2002

Kobiety i rozwój. Kronika aktywności kobiet na terenach wiejskich,
Justyna Stuzik (red.), Fundacja Przestrzeń Kobiet, Kraków 2010

Kobiety, które wykorzystują swoją szansę
- publikacja w formie CD, Fundacja Kobieca eFKa, Kraków 2010


Kobiety na polskiej scenie politycznej, MAŁGORZATA DRUCIAREK, MAŁGORZATA FUSZARA, ALEKSANDRA NIŻYŃSKA, JAROSŁAW ZBIERANEK, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2012

Kobiety w czasach przełomu 1989 ? 2009. Polska, Czechy, Słowacja, Niemcy Wschodnie, Ukraina,
Agnieszka Grzybek (red.), Przedstawicielstwo Fundacji im. Heinricha Bölla w Polsce, Warszawa 2009

Kobiety w kulturze popularnej
, I. Kowalczyk, E. Zierkiewicz (red.), Stowarzyszenie Kobiet KONSOLA, Poznań, Wrocław 2002

?Kobiety w mediach?
W: Kobiety w Polsce, E.Olczyk, A. Twardowska, Centrum Praw Kobiet, Warszawa 2003

Kobiety w Polsce na przełomie wieków. Nowy kontrakt płci?
, Małgorzata Fuszara (red.), Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2002

Kobiety w Polsce w latach 90tych ? raport
. Centrum Praw Kobiet, (publikacja dostępna na stronach CPK: http://free.ngo.pl/temida/spis.htm)

Kolor Purpury
, Alice Walker, Muza 2003

Kompas. Edukacja o prawach człowieka w pracy z młodzieżą
, CODN, Warszawa 2005; (publikacja dostępna na stronach: http://www.inni-rowni.pl/content/view/79/2)

Kościół, państwo i polityka płci
, Adam Ostolski (red.), Przedstawicielstwo Fundacji im. Heinricha Bölla w Polsce, Warszawa 2010

Krajowy Program Działań na Rzecz Kobiet
- II etap wdrożeniowy na lata 2003-2005, przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 19 sierpnia 2003 r.

Krajowy Program Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji
na lata 2004 ? 2009, Warszawa 2004

Krakowski Szlak Kobiet. Przewodniczka po Krakowie emancypantek
, red. E. Furgał, wyd. Fundacja Przestrzeń Kobiet, Kraków 2009

Krasnogruda. Narody, kultury, małe ojczyzny Europy Środkowo-wschodniej
, Fundacja ?Pogranicze? w Sejnach, Suwałki

Kryzys męskości w kulturze współczesnej
, Z. Melosik, IMPULS, Poznań 2002

Kultura kłamstwa (eseje antypolityczne)
, Dubravka Ugresić, Wydawnistwo Dolnośląskie, Wrocław 1998

Kulturowa tożsamość płci. Podręcznik dla trenerów
, Amnesty International Polska, Warszawa 2005

Kulturowy savoir-vivre. Przewodnik dla osób o dobrych intencjach
, Amoja Tree Rivers, wyd. Stowarzyszenie Kobiet KONSOLA, Poznań 2006

LOKALNIE - GLOBALNIE. Kluczowe zagadnienia studiów nad rozwojem,
Gerard McCann, Stephen McCloskey, Polska Akcja Humanitarna, Warszawa 2010

Luzoafrykanie. Postkolonializm.
Literatura na Świecie, nr 1-2, 2008. (numer tematyczny pisma poświęcony postkolonializmowi)

Mała książka o homofobii,
Anna Laszuk, Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa 2010

Mała książka o rasizmie, Mamadou Diouf, Wydawnictwo Czarna Owca, 2011

Mam prawo. Biuletyn, Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, Warszawa

Materiał pomocniczy dla prowadzących zajęcia na temat uchodźców
, Miłosz Czerniejewski, Izabela Kubiak, Wojciech Szczepanik, Stowarzyszenie ?Jeden Świat?, Poznań 2001

Maus. Opowieść ocalałego - tom I. Mój ojciec krwawi historią
, Art Spiegelman, Wydawnictwo POST, Kraków 2001

Maus, tom II. I tu się zaczęły moje kłopoty
, Art Spiegelman, Wydawnictwo POST, Kraków 2001

Media lokalne w przeciwdziałaniu dyskryminacji rasowej i etnicznej
, Stefan Zgliczyński (red.), Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego PRO HUMANUM, Warszawa 2007

Metodologia badań nacechowanych wrażliwością na społeczno ? kulturową tożsamość płci
, Agnes Callamard, Amnesty International w Polsce, Gdańsk 2001

Mężczyźni na rzecz Zmiany
, Anna Lipowska - teutsch (red.), Towarzystwo Interwencji Kryzysowej, Kraków 2006

Midrasz. Pismo żydowskie
, Stowarzyszenie MIDRASZ, Warszawa

Migracja i gender z perspektywy pracy domowej i opiekuńczej, Teresa Święćkowska, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2010


Milczenie owieczek. Rzecz o aborcji
, Kazimiera Szczuka, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2004

?Młode wilki? polskiego kina
, M. Radkiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006

Mniejszości seksualne w polskich podręcznikach szkolnych do przedmiotu ?Wychowanie do życia w rodzinie"
, raport przygotowany przez Stowarzyszenie Lambda Szczecin, 2004

Mowa nienawiści. Raport 2001
, opr. Sergiusz Kowalski i Magdalena Tulli; Otwarta Rzeczpospolita: Stowarzyszenie Przeciwko Antysemityzmowi i Ksenofobii


'Murzynek Bambo - czarny, wesoły...' Próba postkolonialnej interpretacji tekstu, Moskalewicz, Marcin w: Teksty drugie, nr 1/2, 2005.

Muzułmanie i uchodźcy w polskim społeczeństwie
, Agnieszka Kosowicz, Agata Marek, Stowarzyszenie Vox Humana, Warszawa 2008

My Rodzice. Pytania i odpowiedzi rodziców lesbijek, gejów i osób biseksualnych, Katarzyna Gajewska, Katarzyna Remin (red.),
Kampania Przeciw Homofobii, Stowarzyszenie Dni Równości i Tolerancji 2011, Warszawa 2011

Myśl feministyczna. Wprowadzenie
, Rosemarie Putnam Tong, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002

My też - Seniorzy w UE!
, praca zbiorowa, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, 2004

?Nagie i ubrane. Jak media przetwarzają ciała kobiet i dziewcząt??
E. Majewska, W: Jej portret ? pakiet edukacyjny

Napastowanie seksualne. Głupia zabawa czy poważna sprawa
, A. Wołosik, współpr. E. Majewska, Wydawnictwo Difin, 2010

Narysuj mi prawa człowieka
, Stowarzyszenie Amnesty International w Polsce, 1996

Nasze ciała, nasze życie
, M.Puzewicz-Barska, M. Tarasewicz (red), NEWW Polska, Gdańsk 2004


Nguyen, Serhij, czy Piotr? Pilotażowe badanie audytowe dyskryminacji cudzoziemców w rekrutacji, Kinga Wysieńska Fundacja Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2010.

Niebieskoocy. Podręcznik do prowadzenia zajęć w organizacjach
, Nora Lester

Niepełnosprawność intelektualna a style życia
, Anders Gustavsson, Jan Tossebre, elżbieta Zakrzewska-Manterys (red.), IFiS PAN, Warszawa 2003

Nierówność
. Gazeta.ngo.pl, nr 11

Nigdy więcej
. Niekomercyjne pismo antyfaszystowskie, numery 1 ? 14, Stowarzyszenie ?Nigdy Więcej?, Warszawa

Nikt nie rodzi się kobietą
, T. Hołówka (red.), Czytelnik, Warszawa 1982 No Logo, Naomi Klein, Świat Literacki, 2004

Nowa psychologia kobiety. Podejście feministyczne
, E. Kaschak, GWP, Gdańsk

Nowi mężczyźni? Zmieniające się modele męskości we współczesnej Polsce
, Fuszara M. (red.), Trio, Warszawa 2008

Obraz mężczyzny w polskich mediach. Prawda ? Fałsz ? Stereotyp
, K. Arcimowicz, GWP, Gdańsk 2003

Od migracji do integracji. Vademecum
, Agnieszka Chmielecka (red.), Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa 2012

Od kobiety do mężczyzny i z powrotem. Rozważania o płci w kulturze
, Jolanta Brach ? czaina (red.), Trans Humana, Białystok 1997

Odmiany odmieńca. Mniejszościowe orientacje seksualne w perspektywie gender
, Tomasz Basiuk (red.), Dominika Ferens (red.), Tomasz Sikora (red.), Wydawnictwo Śląsk, Wrocław 2003

Odmowa przyznania pomocy integracyjnej ? prawo i praktyka
, Witold Klaus, Katarzyna Makaruk, Katarzyna Wencel, Justyna Frelak (współpraca), Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, 2011

O rządzie reprezentatywnym; Poddaństwo kobiet
, J.S.Mill, Znak i Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa 1995

Oswajanie transpłciowości. Informator, F
undacja Trans_fuzja, Warszawa 2010 - 2011

OŚKA. Pismo Ośrodka Informacji Środowisk Kobiecych
, Fundacja OŚKa, Warszawa

Owoc zatrutego drzewa? Wyniki eksperymentów naturalnych (situation testing) jako dowód w sprawach o dyskryminację
, Katarzyna Wencel, Fundacja Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2010.

Parametry pożądania. Kultura odmieńców wobec homofobii
, Tomasz Basiuk, Dominika Ferens, Tomasz Sikora (red.), Universitas, Kraków 2006

Pełnym głosem. Periodyk feministyczny
, numery: 1-5, Fundacja Kobieca eFKa, Kraków

Pierwsze Kroki - Jak uczyć o prawach człowieka
, Stowarzyszenie Amnesty International w Polsce, 1997

Płeć i rodzaj w edukacji
, red. Mariola Chomczyńska-Rubacha, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Łódź 2004

Poczwarka
, Dorota Terakowska, Wydawnictwo Literackie 2001

Podręcznik do prowadzenia zajęć w oparciu o film Delikatnie nas zabijają 3
; Opracowany przez Fundację Autonomia, bazuje na tłumaczeniu materiału przygotowanego przez Media Education Foundation (redakcja wydania polskiego: Agata Teutsch).

Podręcznik do prowadzenia zajęć w oparciu o film Maska twardziela
; opracowany przez zespół Fundacji Autonomia w składzie: Marcin Dziurok, Monika Serkowska, Ewa Stoecker, Agata Teutsch na podstawie podręcznika wydanego przez Media Education Foundation autorstwa Jeremy?ego Karpa i Jacksona Katza.

Pokochałaś kobietę...
, Alicja Długołęcka, Wydawnictwo elma books, 2005

Pokonywanie barier. Poradnik dla kobiet niepełnosprawnych i ich bliskich
, Sylwia Kulczyńska, wyd. Centrum Praw Kobiet, Warszawa 2004

Polityka równości płci. Przewodnik Inicjatywy Wspólnotowej Equal
, przekład dokumentu Komisji Europejskiej "EQUAL Guide on Gender Mainstreaming", wyd. Fundacja "Fundusz Współpracy", Biuro Koordynacji Kształcenia Kadr, Warszawa 2005

Polityka równości płci na poziomie lokalnym
Fundacja "Ośrodek Informacji Środowisk Kobiecych OŚKa", Warszawa 2005

Polityka równości płci. Polska 2007. Raport
, Bożena Chołuj (red.), Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) w Polsce, Warszawa 2007

Polityka równości płci w praktyce. Podręcznik
, Astrida Neimanis, Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) w Polsce, BKK Fundusz Współpracy, Warszawa 2006

Poradnik językowy dla dziennikarzy. Niepełnosprawni
, poradnik językowy, którego celem jest pokazanie dziennikarzom, jak właściwie pisać i mówić o osobach niepełnosprawnych. Więcej: http://www.niepelnosprawni.info/labeo/app/cms/x/12683?context=0


Postkolonialna Polska - projekt (nie)możliwy. Teksty drugie, nr 1/2, 2006.


Postkolonializm i okolice. Er(r)go, nr 8, 1/2004. (numer tematyczny pisma poświęcony postkolonializmowi)


Postmodernizm, dekolonizacja i europocentryzm. O niektórych problemach teorii postkolonialnej i jej polskich perspektywach. Teksty drugie, nr 1/2, 2008.

Poznajmy się. Scenariusz warsztatu i materiały dla nauczycieli do warsztatu "Poznajmy się"
, Izabela Czerniejewska, Ambasada Brytyjska w Polsce, Warszawa, 2007

Porozmawiajmy o różnorodności. Żywa biblioteka. Podręcznik dobrych praktyk
, Paweł Fiszer ? Kotowski, Stowarzyszenie Lambda Warszawa, Warszawa 2008

Portrety kobiet i mężczyzn w środkach masowego przekazu oraz podręcznikach szkolnych
, R. Siemieńska (red.), Wyd. Naukowe ?Scholar? Warszawa 1997

Praktyczny poradnik savior ? vivre wobec osób niepełnosprawnych
, Judy Cohen, United Spinal Association, tłumaczenie na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

Praktyczny poradnik w zakresie równego traktowania kobiet i mężczyzn w Funduszach Strukturalnych
, Muriel MacKenzie, wyd. Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2005

Prawa człowieka - Edukacja ? Działanie. Pakiet edukacyjny
, Stowarzyszenie Amnety International w Polsce, 2003

Prawa człowieka. Poradnik dla policjantów
, Beckley Alan, Ośrodek Praw Człowieka UJ, Kraków 2002

Prawa kobiet w kontekście praw człowieka
, Charlotte Bunch, Samantha Frost w: Prawa kobiet w dokumentach ONZ, OSKa, Warszawa 1998

Prawa mniejszości seksualnych ? prawami człowieka
, Biblioteczka Pełnomocnika Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn, Zeszyt 5 (9/2003), Warszawa 2003

Prawne i instytucjonalne aspekty przeciwdziałania dyskryminacji w Polsce
, Barbara Liegl, Bernard Perchinig, Birgit Weyss. Publikacja wydana w ramach projektu Phare 2002 "Wzmocnienie polityki antydyskryminacyjnej", realizowanego przez Sekretariat Pełnomocnika Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn oraz Instytut Praw Człowieka im. Ludwika Boltzmanna w Wiedniu

Prawo i Płeć, kwartalnik Centrum Praw Kobiet, Warszawa

Prezent dla przyjaciółki. Poradnik o prawach kobiet
, Ewa Stoecker, Agata Teutsch, Wydawca: Fundacja dla Polski, Warszawa 2010

Problemy dyskryminacji osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce, Sławomir Łodziński, Kancelaria Sejmu. Biuro Studiów i Ekspertyz,Grudzień 2003 http://biurose.sejm.gov.pl/teksty_pdf_03/r-219.pdf

Przeciwdziałanie dyskryminacji. Pakiet edukacyjny dla trenerów i trenerek
, Lambda Warszawa, Warszawa 2005

Przeciwdziałanie dyskryminacji w Polsce. Aspekty prawne i instytucjonalne
, Sekretariat Pełnomocnika Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn, Warszawa 2004 (publikacja bezpłatna, niedostępna w wolnej sprzedaży)

Przeciwdziałanie dyskryminacji w Polsce. Jak bronić swoich praw
, Sekretariat Pełnomocnika Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn, Warszawa 2004 (publikacja bezpłatna, niedostępna w wolnej sprzedaży)

Przeciwdziałanie dyskryminacji z powodu orientacji seksualnej w świetle prawa polskiego oraz standardów europejskich
, red. Krzysztof Śmiszek, Kampania Przeciw Homofobii, Warszawa 2006

Przełamać milczenie. Łamanie praw człowieka ze względu na orientację seksualną
, Amnesty International Polska, Gdańsk 2003

Przestępstwa nie stwierdzono. Prokuratorzy wobec doniesień o publikacjach antysemickich,
Stowarzyszenie "Otwarta Rzeczpospolita", Warszawa 2006

Przemoc motywowana uprzedzeniami. Przestępstwa z nienawiści
red. Anna Lipowska-Teutsch, Ewa Ryłko, Towarzystwo Interwencji Kryzysowej, Kraków, 2008

Przemoc. Uraz psychiczny i powrót do równowagi
, J. Lewis Herman, GWP, Gdańsk 2003

Przestępstwa z nienawiści w Polsce. Publikacja pokonferencyjna,
Stowarzyszenie Pracownia Różnorodności, Toruń 2011

Przestrzenie starości
- zagadnieniom związanym ze starością został poświęcony jeden z numerów kwartalnika "Autoportret - pismo o dobrej przestrzeni" wydawanyprzez Małopolski Instytut Kultury (nr 1/2006)

Przewodnik po zagadnieniach gender mainstreaming
- publikacja wydana w ramach projektu PHARE 2002 "Wzmocnienie polityki równego traktowania kobiet i mężczyzn", Warszawa 2005 (publikacja bezpłatna, niedostępna w wolnej sprzedaży)

Przewodniczka po Krakowie emancypantek. Tom I i II oraz Mapa,
Ewa Furgał (red.), Fundacja Przestrzeń Kobiet, Kraków 2010

Przewodnik po demokracji uczestniczącej/partycypacyjnej
, Rafał Górski, Biblioteka Anarchistyczna, Federacja Anarchistyczna - Poznań, Poznań - Kraków, 2005

Przezwyciężanie barier na drodze ku równości kobiet i mężczyzn w Polsce - materiały poseminaryjne"
- publikacja zawiera referaty wygłoszone na konferencji zorganizowanej jako część projektu "Przezwyciężanie barier na drodze ku równości kobiet i mężczyzn w Polsce", realizowanego w ramach Programu dot. Wspólnotowej Strategii Ramowej na rzecz Równości Płci 2001-2006. Warszawa 2004 (publikacja bezpłatna, niedostępna w wolnej sprzedaży)

Psożercy ze Svinii
, Karl-Marcus Gauss, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2005

Psychologia rodzaju. Kobiety i mężczyźni: podobni czy różni
, Linda Brannon, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2002

Psychologia społeczna. Serce i umysł
, E. Aronson, T.D.Wilson, R.M.Akert, Zysk i S-ka

Psychologia uprzedzeń
, Todd D. Nelson, GWP, Gdańsk 2003

Psychospołeczne uwarunkowania wrogich i przyjaznych postaw wobec osób o orientacji homoseksualnej. Praktyczne implikacje dla polityki antydyskryminacyjnej
. Raport z badań przeprowadzonych na zlecenie Pełnomocnika ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn, Katarzyna Bojarska ? Nowaczyk, Gdańsk 2004 (publikacja bezpłatna, niedostępna w wolnej sprzedaży, zamieszczona na stronach: http://www.rownystatus.gov.pl/pl/index.php?m=artykul&art=131

Raport na temat dyskryminacji i nietolerancji ze względu na orientację seksualną w Polsce (2002)
Opracowany przez Stowarzyszenie Lambda Warszawa i Kampanię Przeciw Homofobii. Raport jest elementem opracowania przygotowywanego przez European Region of International Lesbian and Gay Association (ILGAEurope) na temat sytuacji osób homo- i biseksualnych w miejscu pracy w krajach (wówczas) kandydujących do Unii Europejskiej. Celem Raportu było przedstawienie sytuacji osób o orientacji homoseksualnej, biseksualnej i transseksualnej w Polsce w różnych dziedzinach życia. W całości raport dostępny jest na stronach Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn, która sfinansowała opracowanie i wydanie raportu. http://www.rownystatus.gov.pl/pl/data/RaportD2002.pdf

Raport o przemocy wobec kobiet w rodzinie i relacjach intymnych
, E. Majewska, Amnesty International, 2006

Rasa, klasa, płeć kulturowa
, Béteille, André, przeł. Antonina Bereza, w: Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej. Kontynuacje, pod red. Mariana Kempnego i Ewy Nowickiej, Warszawa, PWN, 2004.

Recykling idei. Pismo społecznie zaangażowane
, Stowarzyszenie na rzecz Niezależnych Mediów i Edukacji Społecznej, Wrocław Pismo oraz serwis internetowy Recykling Idei powstały, aby zapewnić forum dla szeroko rozumianej krytyki społecznej. Celem jest poszukiwanie alternatyw dla obecnej rzeczywistości, a także sposobów działania na rzecz wolności, sprawiedliwości, praw człowieka, różnorodności oraz świata wolnego od dyskryminacji, dominacji, wyzysku i degradacji przyrody.

Refugee.pl
to portal internetowy oraz drukowana gazeta dla uchodźców, pisana w trzech językach i rozprowadzana uchodźcom bezpłatnie. Wydaje ją Polska Akcja Humanitarna.

Rezolucja 1557 (2007) Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy pt. Obraz kobiet w reklamie
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 3 września 2008 r. w sprawie wpływu marketingu i reklamy na równość kobiet i mężczyzn

Role płciowe. Socjalizacja i rozwój
, Chomczyńska-Rubacha Mariola (red.), Łódź 2006

Romowie. Przekraczanie granic własnego świata
, Marian Grzegorz Gerlich, Stowarzyszenie Romów w Polsce, Romski Instytut Historyczny SRwP

Rozwój społeczny. Raport Krajowy Polskiej Koalicji Social Watch 2009
, Koalicja Karat, Warszawa 2010

Równa szkoła - edukacja wolna od dyskryminacji.

Poradnik dla nauczycielek i nauczycieli
, Ewa Majewska, Ewa Rutkowska, współpr. Anna Wołosik, Małgorzata Jonczy - Adamska, Dom Współpracy Polsko - Niemieckiej, Gliwice 2007

Równe traktowanie kobiet i mężczyzn. Aspekty prawne i instytucjonalne. Przezwyciężanie barier na drodze ku równości kobiet i mężczyzn w Polsce
, Sekretariat Pełnomocnika Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn, Warszawa 2004

Równość płci - temat dla dziennikarzy, temat dla dziennikarek
Broszura Fundacji "Partners" Polska, przygotowana we współpracy z Fundacją Heinricha Bölla - Przedstawicielstwo w Polsce, Warszawa 2004

Równość praw kobiet i mężczyzn
, Centrum Praw Kobiet, Warszawa 2001

Równouprawnienie w praktyce. Kluczowe opinie 2005. Dostęp do wymiaru sprawiedliwości
, Komisja Europejska Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równości Szans, 2005

Różni ? Równi. Program edukacyjny. Podręcznik dla prowadzących lekcje na temat mniejszości narodowych i etnicznych
, Stowarzyszenie ?Jeden Świat?, Poznań 2004

Różni ? Równi. Program edukacyjny. Podręcznik dla prowadzących lekcje na temat praw człowieka
, Stowarzyszenie ?Jeden Świat?, Poznań 2003

Rykoszetem. Rzecz o płci, seksualności i narodzie
, A. Graff , W.A.B., Warszawa 2008

Samoobrona dziewcząt. Naucz się bronić
, S. Graff, MUZA, Warszawa 2003

Sąsiedzi. Historia zagłady żydowskiego miasteczka
, Jan Tomasz Gross, wyd. Fundacja Pogranicze, Sejny 2000. Książka dostępna jest także na stronach Fundacji Pogranicze:http://www.pogranicze.sejny.pl/archiwum/jedwabne/ksiazka.pdf

Słabe ogniwa. Wyzwania dla funkcjonowania systemu ochrony uchodźców w Polsce
, Justyna Frelak i Witold Klaus (red.), Instytut Spraw Publicznych, 2011

Słownik teorii feminizmu
, Maggie Humm, Wydawnictwo Semper, Warszawa 1993

Słownik teorii feminizmu
, B.Umińska, J. Mikos (tłum.), Semper, Warszawa 1993


Społeczno-kulturowa tożsamość płci. Między teorią a praktyką, red. E.Krzaklewska, K.Slany, Kraków 2011. Publikacja dostępna na stronie UJ http://www.socjologia.uj.edu.pl/gender/images/downloads/publikacja.pdf

Spotkania feministyczne
. Warszawa 1994/1995, B.L. i T.O. (red.), Warszawa 1995

Spotkania feministyczne [2]
, Barbara Limanowska, Fundacja OŚKa, Warszawa 2000

Sprawiedliwość, prawa i integracja osób niepełnosprawnych intelektualnie
, Inclusion Europe - Europejskie Zrzeszenie Stowarzyszeń Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie i ich Rodzin


Sprawozdanie w sprawie wpływu marketingu i reklamy na równość kobiet i mężczyzn (2008/2038(INI))
, Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia Parlamentu Europejskiego, 29.5.2008

Starsze kobiety w kulturze i społeczeństwie
E.Zierkiewicz, A.Łysak (red.), Wydawnictwo Mar-Mar, Wrocław 2005

Sto haseł o równości
, Stowarzyszenie Kobiet na rzecz Równego Statusu Płci?Pekin 1995, Warszawa 2000

Stosunek do własnego ciała. Obraz pięknej kobiety i przystojnego mężczyzny. Komunikat z badań
, CBOS, Warszawa 2003

Sytuacja ofiar zgwałcenia w postępowaniu przygotowawczym
B. Zadumińska, Kraków 2006

Sytuacja społeczna osób biseksualnych i homoseksualnych w Polsce. Raport za lata 2005 i 2006
, Marta Abramowicz (red.), Kampania Przeciw Homofobii, Stowarzyszenie Lambda Warszawa, Warszawa 2007

Szkolenia. Jak je prowadzić, by...,
Mariola Łaguna, GWP, Gdańsk 2004

Szkoła wielokulturowa - organizacja pracy i metody nauczania. Wybór tekstów, Anna Grudzińska, Katarzyna Kubin (red.), Fundacja Forum na rzecz Różnorodności Społecznej, Warszawa 2010

Ślepa na płeć. Edukacja równościowa po polsku. Raport krytyczny
, Anna Dzierzgowska, Ewa Rutkowska, wyd. Fundacja Feminoteka, Warszawa 2008

Świat bez kobiet. Płeć w polskim życiu publicznym
, Agnieszka Graff, W.A.B., Warszawa 2001

Teoria demokracji
, Giovanni Sartori, PWN, Warszawa 1994

Teoria postkolonialna. Wprowadzenie krytyczne
,Leela Gandhi, Poznań 2008

Testy dyskryminacyjne. Charakterystyka techniki i zastosowanie w wybranych krajach
, Maryla Koss-Goryszewska, Fundacja Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2010.

Tęczowa rewolucja, Mariusz Kurc, Krzysztof Tomasik (red.), Wydawnictwo Adpublik, 2011


Tęczowe rodziny w Polsce. Prawo a rodziny lesbijskie i gejowskie w Polsce, Monika Zima (red.), Kampania Przeciw Homofobii, Warszawa 2010

?Tolerancja dla wybranych. Antyfeminizm w polskiej prasie w latach 1999?2002?
Tomasik K. W: Kultura i Historia. nr 6. 2003

Tolerancja. Jak uczyć siebie i innych
, Jolanta Ambrosewicz ? Jacobs, wyd. Stowarzyszenie Villa Decjusza, Kraków 2003

Tolerancja
, Maria Szyszkowska, Tomasz Kozłowski (red.), Spółdzielnia Wydawnicza Anagram, Warszawa 2003

Tolerancyjni. To się dzieje,
Towarzystwo Inicjatyw Edukacyjnych "ę", 2008

To nasza sprawa
. Sprawozdanie merytoryczne z realizacji projektu, Towarzystwo Interwencji Kryzysowej, Kraków 2004

To tylko kobiecość. Rozumienie anoreksji w ujęciu feministycznym
J. Wycisk

Tożsamość płciowa a prawa człowieka.
Dokument tematyczny autorstwa Thomasa Hammarberga, Komisarza Praw Człowieka Rady Europy, Transgender Europe i Fundacja Tras - Fuzja, luty 2012

XY tożsamość mężczyzny
, E. Badinter, W.A.B., Warszawa 1993

Trzeci wiek drugiej płci. Starsze kobiety jako podmiot aktywności społecznej i kulturowej
, red. Edyta Zierkiewicz i Alina Łysak, Wrocław 2006, Wydawnictwo MarMar. Książkę można zamówić przesylajac wiadomość na adres e-mail:

Ubóstwo i wykluczenie społeczne w Polsce 2010.
Raport krajowy Polskiej Koalicji Social Watch i Polskiego Komitetu European Anti-Poverty Network, Szarfenberg R. (red.), Kampania Przeciw Homofobii 2011

Uchodźcy - broszura dla nauczycieli
, oprac. Agnieszka Kosowicz, Polskie Forum Migracyjne, Wyd. Polska Akcja Humanitarna, Warszawa 2010

Ucieczka przed homofobią. Wnioski o udzielenie azylu z powodu orientacji seksualnej i tożsamości płciowej w Europie
, Sabine Jansen, Thomas Spijkerboer, COC Netherland, Wolny Uniwersytet w Amsterdamie, wrzesień 2011.

Uczenie się międzykulturowe. Pakiet edukacyjny
, Rada Europy i Komisja Europejska, listopad 2002

Warsztaty ? skuteczna forma nauki
, Klaus W. Vopel, Kielce 2004

W drodze do Unii Europejskiej. Przewodniczka nie tylko dla kobiet
, Fundacja im. Heinricha Bölla w Polsce, Warszawa 2002

Wiek kobiet
, Pismo Ośrodka Informacji Środowisk Kobiecych OŚKa 4/1, 2001 (w szczególności Barbara Macdonald, Poza siostrzeństwem: ageism w women?s studies, 1991)


Wielka nieobecna - o edukacji antydyskryminacyjnej w systemie edukacji formalnej w Polsce. Raport, Marta Abramowicz (red.), Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej, 2011


Wielokulturowość na codzień. Materiały dla nauczycieli, wyd. Stowarzyszenie Villa Decjusza, Kraków 2006

Wizerunek kobiety w reklamie telewizyjnej
, Joanna Bator, wyd. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 1998

Wizerunek osób starszych w mediach
. Raport medialny 2007, Fundacja "Ja Kobieta"

Wołanie o prawa kobiety, Mary Wollstonecraft, Wydawnictwo Mamania, Warszawa 2011


W poszukiwaniu małej dziewczynki, Izabela Kowalczyk, Edyta Zierkiewicz (red.), Stowarzyszenie Kobiet KONSOLA, Poznań 2003

Wrażliwy macho. Mężczyzna 2000
, H. Goldberg (tytuł oryginału 'The New Male', książka wydana w Stanach Zjednoczonych w 1979 roku), Diogenes, Warszawa 2000

Współczesna filozofia polityczna
, Will Kymlicka, Znak, Kraków 1998

Wszystko o Ewie
, Krzysztof Burnetko, Anna Mateja, Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa 2011

Wybierz różnorodność. Promowanie postaw antydyskryminacyjnych w organizacji, szkole
, red. Anna Kamińska, Stowarzyszenie Inicjatyw Niezależnych Mikuszewo, 2007

Wychować, wyleczyć wyzwolić
, Anna Lipowska ? Teutsch, PARPA, Warszawa 1998

Wychowanie a role płciowe
, Dorota Pankowska, GWP 2005

Wychowanie a role płciowe. Program edukacyjny
, Dorota Pankowska, GWP 2005

Wykluczanie z narodu: dystanse społeczne wobec mniejszości narodowych i migrantów
, A. Jasińska-Kania, w: A. Jasińska-Kania, S. Łoziński, Obszary i formy wykluczenia etnicznego w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2009, s. 48

Wyrównanie czy uprzywilejowanie? Spory dotyczące projektu ustawy o ochronie mniejszości narodowych (1989-2005)
, Sławomir Łodziński, Kancelaria Sejmu. Biuro Studiów i Ekspertyz, Marzec 2005 Zadra. Pismo feministyczne, Fundacja Kobieca eFKa, Kraków

Zakaz dyskryminacji ze względu na orientację seksualną
, Irmina Kotiuk Tekst stanowi skr?coną wersję analizy prawnej ?Polskie przepisy antydyskryminacyjne w kodeksie pracy? przygotowanej przez Irminę Kotiuk dla Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Prawnej w ramach konferencji zorganizowanej przez PSEP i Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego ? Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu.

Zamiast procesu ? raport o mowie nienawiści
, Sergiusz Kowalski, Magdalena Tulli ? opracowanie Otwartej Rzeczpospolitej ? Stowarzyszenia przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii; Instytut Studiów Politycznych PAN, WAB 2003

Zasada równego traktowania w życiu społecznym. Wybrane zagadnienia prawa europejskiego i polskiego
, Filipek Paweł, Połatyński Łukasz, Żytkiewicz Natalia, Ośrodek Praw Człowieka UJ, Kraków 2008,  - publkacja w wersji papierowej i na CD

Zasada równości i zasada niedyskryminacji. Studia BAS nr 2(26) 2011,
Bożena Kłos, Jolanta Szymańczak (red.), Warszawa 2011

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Poradnik
, Maja Branka, Marta Rawłuszko, Agnieszka Siekiera, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2009

Zbrodnie nienawiści, zmowa milczenia. Tortury i okrutne traktowanie ze względu na tożsamość seksualną
, Amnesty International Publications, wyd. I, 2001

Znęcanie się w szkołach. Jak przeciwdziałać znęcaniu? Przewodnik dla nauczycieli
, wyd. Kampania Przeciw Homofobii, Warszawa 2008

Znęcanie się w szkołach. Przewodnik dla młodzieży jak przeciwdziałać znęcaniu?
, wyd. Kampania Przeciw Homofobii, Warszawa 2008

Z perspektywy równości płci
? publikacja Rady Europy, tłumaczenie polskie i wydanie ? Sekretariat Pełnomocnika Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn, styczeń 2005 (publikacja bezpłatna, niedostępna w wolnej sprzedaży)

Zrodzone z kobiety. Macierzyństwo jako doświadczenie i instytucja
, Adrienne Rich, Wydawnictwo SIC!, Warszawa 2000

Związki partnerskie - jakich praw nie mają polskie pary homoseksualne?
, Boguslawa Ilnicka, Krzysztof Śmiszek (red.), Kampania Przeciw Homofobii, Warszawa 2010

Związki zawodowe a przeciwdziałanie dyskryminacji. Podręcznik dobrych praktyk
, Krzysztof Śmieszek (red.), Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego, Warszawa 2009


Zasubskrybuj nasz newsletter:

Program stworzony przez Stowarzyszenie Kobiet KONSOLA

i kontynuowany przez Fundację Autonomia e-mail:

www.autonomia.org.pl