NIKT NIE RODZI SIĘ Z UPRZEDZENIAMI BezUprzedzen.org

FUNDACJA AUTONOMIA
KONSOLA
English
Pobieranie mówiącej przeglądarki internetowej
wersja tekstowa (duże litery)
. . . .
.
"Uczymy się być rasistami, to znaczy że możemy się również nauczyć
jak nimi nie być. Rasizm nie jest genetyczny. To wszystko kwestia władzy"
Jane Elliott
. .
. .

Sprawność


Polska droga do Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych ONZ, Anna M. Waszkielewicz (red.), Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, Kraków 2008
Publikacja powstała jako efekt dwóch projektów dofinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu Partner III w roku 2008. Część opisowa problemów została przygotowana przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego w efekcie realizacji projektu pt. ?Czarna Księga Dyskryminacji" - kampania informacyjna na rzecz wdrożenia zapisów Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych. Rekomendacje zmian zostały opracowane przez Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych w efekcie realizacji projektu pt. Kampania na rzecz poprawy warunków funkcjonowania osób niepełnosprawnych we wszystkich dziedzinach życia poprzez przygotowanie polskiego prawodawstwa do ratyfikacji Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.
Komentarz do tekstu Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych udostępniło Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Tekst Konwencji pochodzi ze strony Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i jest roboczym tłumaczeniem angielskiej wersji datowanym na marzec 2008 r.


Sprawiedliwość, Prawa i Integracja Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie. Raport Europejskiego Zrzeszenia Stowarzyszeń Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie i Ich Rodzin ?Inclusion Europe? Raport zawiera analizę sytuacji osób niepełnosprawnych intelektualnie w obszarach takich jak zdolność do czynności prawnych i opieka, prawo do świadczeń i usług, dostęp do praw i wymiaru sprawiedliwości w kilku wybranych krajach europejskich: Hiszpanii, Szwecji, Polsce, Niemczech, Francji, Belgii, Holandii, Irlandii, Słowenii.

Sytuacja osób niepełnosprawnych w Polsce
, Centrum Badań i Rozwoju Kształcenia, Raport opracowany jako część projektu międzynarodowego MARIO, przedstawia analizę demograficzną obszaru niepełnosprawności w Polsce, analizuje politykę społeczną państwa, omawia inicjatywy pozarządowe, a także porusza kwestie miejsca osób niepełnosprawnych w dziedzinie sztuki.

Bezrobocie ? co robić. Sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy oraz rola organizacji pozarządowych świadczących usługi dla tej grupy beneficjentów,
Justyna Kalita, Polsko ? Amerykańska Fundacja Wolności, Warszawa 2006 Raport przedstawia diagnozę sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy, prezentuje również mapę instytucji oraz organizacji mających związek z opieką i pomocą takim osobom oraz przedstawia rekomendacje dla polskiego rządu, pracodawców oraz organizacji pozarządowych.

Równe prawa dla wszystkich! Dostęp do Prawa i Sprawiedliwości dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie
, Inclusion Europe, 2005 Raport stanowi uwieńczenie projektu ?Sprawiedliwość, Prawa i Integracja Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie?, celem którego było przeanalizowanie i opracowanie strategii wspomagających skuteczniejsze włączenie osób niepełnosprawnych intelektualnie do społeczeństwa i promocje ich dostępu do praw i sprawiedliwości.

Prawa osób z niepełnosprawnością intelektualną. Dostęp do edukacji i zatrudnienia
, Open Society Institute, EU Monitoring and Advocacy Program, Warszawa 2005 Raport zawiera zarówno zarys sytuacji osób niepełnosprawnych oraz kwestie prawne, jak i analizę rządowej polityki w zakresie edukacji i dostępu do zatrudnienia osób niepełnosprawnych, a także przedstawia praktyczne aspekty realizacji tych polityk w Polsce.

Included In Society. Wyniki i zalecenia Europejskiej Inicjatywy Badawczej dotyczącej alternatywnych mieszkań środowiskowych dla osób niepełnosprawnych
Raport analizuje politykę europejską dotyczącą eliminacji dyskryminacji osób niepełnosprawnych w zakresie przestrzegania praw człowieka, zinstytucjonalizowanej opieki nad osobami niepełnosprawnymi oraz przedstawia zalecenia na poziomie Unii Europejskiej oraz państw członkowskich i kandydujących.

Included In Society. Wyniki badań oraz zalecenia europejskiej inicjatywy badawczej dotyczącej środowiskowych ośrodków opieki domowej dla osób niepełnosprawnych. Streszczenie


? poprzednia strona |  wersja do wydruku |   wersja tekstowa (duże litery)

.
Kalendarium Praw Człowieka - edukacja i działanie ? dostępna wyłącznie w formacie PDF

Celem publikacji jest zainspirowanie do podejmowania działań przeciwko dyskryminacji i przemocy, na rzecz ochrony podstawowych praw człowieka.

 ?
Wyszukiwarka:

 
Web bezuprzedzen.org
.  
Zasubskrybuj nasz newsletter:

Program stworzony przez Stowarzyszenie Kobiet KONSOLA

i kontynuowany przez Fundację Autonomia e-mail:

Informacje o prawach autorskich