NIKT NIE RODZI SIĘ Z UPRZEDZENIAMI BezUprzedzen.org

FUNDACJA AUTONOMIA
KONSOLA
English
Pobieranie mówiącej przeglądarki internetowej
wersja tekstowa (duże litery)
. . . .
.
"Uczymy się być rasistami, to znaczy że możemy się również nauczyć
jak nimi nie być. Rasizm nie jest genetyczny. To wszystko kwestia władzy"
Jane Elliott
. .
. .

Krajowe

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 2 kwietnia 1997 r. ?


Kodeks pracy. Dział I Rozdział IIa. Równe traktowanie w zatrudnieniu.

Kodeks Pracy. Rozdział VIII.
Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem ?


Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004, Nr 99, poz. 1001) wprowadza zakaz dyskryminacji w procesie pośrednictwa pracy w stosunku do osób bezrobotnych, poszukujących pracy i pracowników. Zakaz ten dotyczy również pracodawców zgłaszających informacje o wolnych miejscach pracy szkoleniach zawodowych - informacje dotyczące tych ofert nie mogą zawierać treści dyskryminujących ewentualnych kandydatów do podjęcia pracy lub rozpoczęcia szkolenia zawodowego. Ustawa przewiduje, że agencja pośrednictwa pracy lub pracodawca nie przestrzegający wspomnianej zasady podlega karze grzywny, nie niższej niż 3 tys. zł. ?


Ustawa o o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym

Ustawa o gwarancjach wolności sumienia i wyznania
Zapewnia kazdemy obywatelowi/każdej obywatelce wolność sumienia i wyznania, która obejmuje swobode wyboru religii lub przekonań oraz wyrazania ich indywidualnie i zbiorowo, prywatnie i publicznie. Ustawa stanowi także, że obywatele wierzacy wszystkich wyznań oraz niewierzący mają równe prawa w życiu państwowym, politycznym, gospodarczym, społecznym i kulturalnym. ?


Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. ?


Ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
Ustanawia szereg działań pozytywnych wrównujących szanse osób niepełnosprawnych w sferze zatrudnienia i wykonywania zawodu. ?


Ustawa o systemie oświaty
Ustanawa stanowi, że szkoły i placówki publiczne umożliwiają uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, a w szczególności naukę języka oraz naukę własnej historii i kultury. ?


1 | 2 | następne ?

? poprzednia strona |  wersja do wydruku |   wersja tekstowa (duże litery)
.
Wyszukiwarka:

 
Web bezuprzedzen.org
.  
Zasubskrybuj nasz newsletter:

Program stworzony przez Stowarzyszenie Kobiet KONSOLA

i kontynuowany przez Fundację Autonomia e-mail:

Informacje o prawach autorskich