NIKT NIE RODZI SIĘ Z UPRZEDZENIAMI BezUprzedzen.org
FUNDACJA AUTONOMIA

Zastrzeżenia i prawa autorskie


1. Zawartość online

Stowarzyszenie Kobiet KONSOLA zastrzega sobie prawo do nieponoszenia odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność lub jakość dostarczanych informacji. Roszczenia dotyczące odpowiedzialności za szkody spowodowane wykorzystaniem zawartych tu informacji, w tym wszelkiego rodzaju informacji, które są niekompletne lub niewłaściwe zostaje niniejszym odrzucone.

2. Odesłania i łącza

Stowarzyszenie Kobiet KONSOLA nie ponosi odpowiedzialności za żadną treść stron podłączonych, lub do których następuje odesłanie z niniejszej strony. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek szkód spowodowanych wykorzystaniem podanych tu informacji, odpowiedzialnym może być tylko autor/ka odpowiedniej strony, a nie osoba na stronie której znajduje się odesłanie.

3. Copyright

Prawa autorskie do tłumaczeń i tekstów autorskich wykonanych w ramach projektu "Nikt nie rodzi się z uprzedzeniami", zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej lub też w publikacji CD, pozostają własnością autorek/rów i tłumaczek/y lub Stowarzyszenia Kobiet KONSOLA.
Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie ww. tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych na stronie lub w publikacji CD wymaga zgody Stowarzyszenia Kobiet KONSOLA lub właścicielek/li praw!

Intencją Stowarzyszenia Kobiet KONSOLA było niewykorzystywanie w publikacji żadnego materiału chronionego prawem autorskim lub, jeśli to niemożliwe, wskazanie posiadacza/kę odpowiednich praw autorskich. W przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek niewskazanego obiektu chronionego prawem autorskim oznacza to, że przynależność praw autorskich nie mogła zostać przez Stowarzyszenie ustalona. W przypadku takiego nie intencjonalnego naruszenia praw autorskich, Stowarzyszenie usunie obiekt z publikacji lub ostatecznie wskaże, po uzyskaniu informacji, odpowiedniego/nią właściciela/kę praw.

4. Moc prawna zastrzeżenia

Zastrzeżenie należy traktować jako część publikacji internetowej, do której jest odniesione. Jeśli części lub poszczególne sformułowania niniejszego tekstu są niezgodne z prawem lub niewłaściwe, fakt ten nie ma wpływu na treść lub ważność innych części.


Zasubskrybuj nasz newsletter:

Program stworzony przez Stowarzyszenie Kobiet KONSOLA

i kontynuowany przez Fundację Autonomia e-mail:

www.autonomia.org.pl