NIKT NIE RODZI SIĘ Z UPRZEDZENIAMI BezUprzedzen.org
FUNDACJA AUTONOMIA

Teksty

Lekcja Równości. Postawy i potrzeby kadry szkolnej i mlodzieży wobec homofobii w szkole

Publikacja szczegółowo przedstawia wyniki dwóch badań nad tematyką orientacji seksualnej i homofobii w szkole, przeprowadzonych z udziałem kadry nauczycielskiej oraz młodzieży - w sumie 796 osób.
Raporty z badań wskazują, że w polskich szkołach zagadnienia związane z orientacją seksualną są nieobecne lub podejmowane w sposób niekompetentny i nieadekwatny do potrzeb młodzieży. Pomiędzy kadrą nauczycielską a nieheteroseksualnymi uczniami i uczennicami wciąż nie ma porozumienia i zaufania pozwalającego  szkole stać się miejscem bezpiecznym i akceptującym.
Badania empiryczne opatrzone zostały komentarzami ekspertów i ekspertek z różnych dziedzin, przedstawiających swoje wizje szkoły oraz interpretacje zjawisk ujawnionych w raportach.

 
?


Funkcjonowanie poznawcze i językowe dzieci romskich uczęszczających do szkół podstawowych specjalnych i masowych - konteksty spoełczne.

Raport z projektu badawczego, Stowarzyszenie Romów w Polsce, Oświęcim 2011

 
?


Wszystko o Ewie, Krzysztof Burnetko, Anna Mateja, Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa 2011

Afryka i jej mieszkańcy w polskich mediach. Raport z monitoringu polskich mediów, Paweł Średziński, Fundacja "Afryka Inaczej", Warszawa 2011

Z czego uczą się polskie dzieci, czyli podręcznikowy przykład homofobii

Biseksualność i homoseksualność to kwestia wolnego wyboru, traumy, uwiedzenia albo nadużycia pornografii, polskie prawo surowo karze za ?nakłanianie nieletnich do kontaktów homoseksualnych", można "zawrócić z drogi" i stać się osobą heteroseksualną, kościół katolicki jest przychylny osobom LGB, a homofobia nie istnieje - to rewelacje z podręcznika do wychowania do życia w rodzinie dopuszczonego do użycia w gimnazjum. I to nie w czasach Romana Giertycha, ale w 2009 roku.

 
?


NIE DLA SEKSIZMU W REKLAMIE

Brak misji na wizji i wizji w edukacji. Media publiczne i polityka edukacyjna na rzecz równości płci
Kolejny raport Feminoteki z monitoringu realizacji polityki równości płci przez państwowe instytucje. ?


"Ślepa na płeć. Edukacja równościowa po polsku. Raport krytyczny"
Autorki: Anna Dzierzgowska, Ewa Rutkowska, wyd. Fundacja Feminoteka, Warszawa 2008 ?


Edukacja do równości czy trening uległości? Czy polskie podręczniki respektują zasadę równości płci
Analiza podręczników napisana przez Annę Wołosik, przygotowana w ramach projektu Internetowa Szkoła Równości. ?


Dyskryminacja ze względu na wiek jest zjawiskiem powszechnym na terenie Unii Europejskiej

1 | 2 | 3 | 4 | następne ?

Zasubskrybuj nasz newsletter:

Program stworzony przez Stowarzyszenie Kobiet KONSOLA

i kontynuowany przez Fundację Autonomia e-mail:

www.autonomia.org.pl