NIKT NIE RODZI SIĘ Z UPRZEDZENIAMI
BezUprzedzen.org


Gender - edukacja - praca. Cenzury płci i praktyki oporu - konferencja naukowa - szczegółowy program

6 i 7 listopada, w budynku Uniwersytetu Pedagogicznego, przy ulicy Podchorążych 2 w Krakowie będzie można wysłuchać wystąpień badaczy i badaczek z 11 uczelni wyższych w Polsce, aktywistek z 5 organizacji pozarządowych, przedstawicielki Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, związku zawodowego i szkoły podstawowej.
Zachęcamy do udziału w dyskusjach, obejrzenia wystawy "Dyskryminacja a edukacja" poświęconej problemowi dyskryminacji w podręcznikach szkolnych, oraz udziału w warsztatach ?Szkoła wolna od dyskryminacji? To możliwe!" oraz ?Historia kobiet - warsztat wprowadzający" (zostało jeszcze kilka wolnych miejsc).


6 LISTOPADA 2014 r.


9:00-18:30


 


9:00 - rejestracja uczestników i uczestniczek

9:40 - 10:00 - uroczyste otwarcie konferencji

10:00 - 12.00, obrady plenarne, blok I, sala 444


Performatywność płci społeczno-kulturowej - konteksty 


 


prowadzenie: Monika Świerkosz, badaczka niezależna • Sabina Misiarz Filipek, Wydział Polonistyki, Katedra Międzynarodowych Studiów Polonistycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego: "Cenzury płci społeczno - kulturowej" - Judith Butler "Uwikłani w płeć"

 • Anna Łagan, Wydział Filozoficzny, Instytut Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego: Spór o gender i edukację seksualną: korzenie społeczne, religijne i ideologiczne

 • Magdalena Stoch, Katedra Mediów i Badań Kulturowych IFP Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie: Formy oporu wobec ideologii genderowej - od śmiechu do kradzieży mitu

 • Monika Grochalska, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: Praktyki dyscyplinowania płci i seksualności w procesie edukacji nieformalnej

 • Agnieszka Lasota, Rafał Abramciów, Katedra Psychologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie: Transmisja ról płciowych w systemie rodzinnym w dychotomicznym wymiarze: wspólnotowość/sprawczość

 • Anna Walicka, Ewelina Seklecka, Fundacja Punkt Widzenia: Męskość i kobiecość w lekturach szkolnychDyskusja

12:00 - 14:00, obrady plenarne, blok II, sala 444


Edukacja antydyskryminacyjna - nowa perspektywa w systemie edukacji formalnej    


prowadzenie: Justyna Struzik, Wydział Filozoficzny, Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego • Agata Teutsch, Fundacja Autonomia, Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej: Edukacja antydyskryminacyjna jako konieczny instrument polityki oświatowej i edukacji na wszystkich poziomach kształcenia

 • Paweł Rudnicki, Instytut Pedagogiki, Dolnośląska Szkoła Wyższa: Pedagogie małych działań i edukacja antydyskryminacyjna. Opór, krytyka i  edukacyjna zmiana w wybranych działaniach organizacji trzeciego sektora

 • Alicja Małek, Szkoła Podstawowa Istota: Alternatywa dla edukacji wykluczającej: waldorfski program nauczania w szkole podstawowej

 • Izabela Desperak, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego: Edukacja równościowa po łódzku - sojusz akademii z aktywizmem

 • Anna Mazurczak, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Zespół ds. Równego Traktowania i Ochrony Praw Osób z Niepełnosprawnościami: Edukacja antydyskryminacyjna a lekcje wychowania do życia w rodzinieDyskusja

14:00 - 14:45 Przerwa kawowo - obiadowa

 
14:45 - 15:45, obrady plenarne, blok III, sala 444


Upodmiotowienie czy wykluczenie - czy polska edukacja odpowiada na różnorodność?


prowadzenie:  Izabela Desperak, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego • Ewelina Waląg, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu: Nie taki motyl straszny jak go malują - kulturowy obraz g/Głuchego

 • Ewa Serafin, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego: Edukacja literacka przeciw wykluczeniom społecznym (przykład interpretacji fragmentów "Zwady" Stanisława Vincenza - w ramach konwersatorium dla studentów polonistyki)

 • Ewelina Ciaputa, Aleksandra Migalska, Wydział Filozoficzny, Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego: Edukacja - narzędzie upodmiotowienia czy wykluczania? Doświadczenia edukacyjne kobiet z niepełnosprawnościami w Małopolsce

 • Justyna Struzik, Paulina Pustułka, Stella Strzemecka, Wydział Filozoficzny, Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego: Edukacja równościowa w kontekście migracji Polek i Polaków do Norwegii
15:45  - 17:00 , obrady plenarne, blok IV, sala 444


Przemoc i terapia w perspektywie społeczno - kulturowej tożsamości płci 


prowadzenie: Agata Teutsch, Fundacja Autonomia, TEA • Agnieszka Ogonowska, Katedra Mediów i Badań Kulturowych IFP Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Ośrodek Badań nad Mediami: Patologie sieci. Dyskryminacja a agresja

 • Joanna Piotrowska, Fundacja Feminoteka, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie: Antyprzemocowe programy profilaktyczne w polskich szkołach, a przemoc ze względu na płeć

 • Monika Dąbkowska, Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu: Ryzykowne zachowania dzieci i adolescentów - możliwe trudności w diagnozie i ewentualnej terapii w nurcie systemowym

 • Magdalena Jankowska-Guściora, Wydział Historyczno-Pedagogiczny, Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego: Resocjalizacja sprawców przemocy w perspektywie feministycznej - próba oceny prowadzonych oddziaływań penitencjarnychDyskusja

17:00 - 18:30, obrady plenarne, blok V, sala 444


Polityka (równości) płci w badaniach, prawie, praktyce, ekonomii i aktywizmie


prowadzenie: Magdalena Stoch, Uniwersytet Pedagogiczny, Ośrodek Badań nad Mediami • Monika Świerkosz, badaczka niezależna: Ekonomia, płeć i rynek pracy okiem emancypantek

 • Małgorzata Maciejewska, Inicjatywa Pracownicza: Walki, strajki i protesty z perspektywy feministycznej

 • Justyna Tomczyk, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Socjologii Uniwersytetu Śląskiego: Gender mainstreaming i gender budgeting. Europejskie programy aktywizacji społecznej kobiet

 • Zofia Jabłońska, Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego: Specyfika dyskryminacji ze względu na płeć oraz wpływ stereotypów płci na rozstrzyganie spraw przez sądy powszechne na podstawie spraw zgłoszonych do Polskiego Towarzystwa Prawa AntydyskryminacyjnegoDyskusja, zakończenie pierwszego dnia konferencji
7 LISTOPADA 2014 


10:00-16:00


Warsztaty antydyskryminacyjne dla studentów i studentek


Zapisy na: http://genderedukacjapraca.wordpress.com/2014/10/01/bezplatne-warsztaty-antydyskryminacyjne-dla-studentow-i-studentek/
Warsztat I, sala 540


SZKOŁA WOLNA OD DYSKRYMINACJI? TO MOŻLIWE!Prowadzenie: Agata Teutsch, Fundacja Autonomia, Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej

Warsztat daje możliwość zdobycia wiedzy na temat stereotypizacji, dyskryminacji i przemocy ze względu na płeć w szkole i w obszarze edukacji oraz możliwości przeciwdziałania im. Do udziału w warsztacie zapraszamy osoby studiujące na kierunkach pedagogicznych lub/i zajmujące się już edukacją.

W trakcie warsztatów poruszymy następujące kwestie: stereotypy, uprzedzenia i dyskryminacja - podstawowe pojęcia; mapa dyskryminacji w szkole i w edukacji; prawo a edukacja wolna od dyskryminacji  (prawo antydyskryminacyjne, wymagania państwa wobec szkół, nowy system nadzoru pedagogicznego i ewaluacji oświaty);  tworzenie przekazów edukacyjnych wolnych od stereotypów (krytyczne myślenie, czytanie i pisanie); nauczanie bez uprzedzeń (rekomendacje dotyczące prowadzenia zajęć edukacyjnych wolnych od stereotypów i  dyskryminacji).
Warsztat II, sala 347


HISTORIA KOBIET - WARSZTAT WPROWADZAJĄCYProwadzenie: Natalia Sarata, Fundacja Przestrzeń Kobiet, Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej

W czasie spotkania poddamy refleksji to, czym jest historia, jakie treści przekazuje, jak kształtuje naszą pamięć i tożsamość, a także jaki i dlaczego jest rodzaj / gender historii. Przyjrzymy się interakcjom płci i pamięci w przestrzeni i tekstach biograficznych, porozmawiamy o  tym, czy i komu potrzebna jest historia kobiet. Spotkanie będzie miało charakter wprowadzający. 

 

Konferencji towarzyszy


wystawa Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej ?Dyskryminacja a edukacja"


poświęcona są problemowi dyskryminacji w podręcznikach szkolnych.

Kto i w jaki sposób przedstawiany jest w polskich podręcznikach? O istnieniu kogo się nie dowiemy? Czyja obecność jest przemilczana lub przedstawiona przez pryzmat krzywdzących stereotypów? Na te pytania próbują odpowiedzieć najlepsze prace studentek i studentów dwóch uczelni: Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu oraz warszawskiej Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych.

Wystawa to efekt rocznej pracy Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej z  wykładowczyniami oraz studentkami i studentami obu uczelni. Po raz kolejny podnosi problem dyskryminacyjnych treści w polskich podręcznikach oraz długiej ?nieobecności" na liście tych, o których szkoła mówi w rzetelny i prawdziwy sposób. Badanie TEA ?Wielka nieobecna - o edukacji antydyskryminacyjnej w systemie edukacji formalnej" jasno wskazało na poważne braki w tym obszarze.

Więcej: http://tea.org.pl/pl/SiteContent?subitem=dyskryminacja_a_edukacja


 


Konferencja została objęta honorowym patronatem Jego Magnificencji prof. dr hab. Michała Śliwy, Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.


Organizatorki/rzy: Katedra Mediów i Badań Kulturowych oraz Ośrodek Badań nad Mediami Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Fundacja Autonomia oraz Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej


Patronaty/matronaty: Przedstawicielstwo Fundacji im. Heinricha Boella w Warszawie, Fundacja Feminoteka, Charaktery


Współpraca w ramach warsztatów: Fundacja Autonomia, Fundacja Przestrzeń Kobiet


 


Nikt nie rodzi się z uprzedzeniami

Czym są uprzedzenia i dyskryminacja

Jak uczyć bez uprzedzeń?

Jak prowadzić warsztaty antydyskryminacyjne?

Prawo

Linki

Czytaj i oglądaj

Kalendarz praw człowieka

Aktualności

wersja do wydruku
wersja graficznaZasubskrybuj nasz newsletter:

Program stworzony przez Stowarzyszenie Kobiet KONSOLA

i kontynuowany przez Fundację Autonomia e-mail:

Informacje o prawach autorskich