NIKT NIE RODZI SIĘ Z UPRZEDZENIAMI
BezUprzedzen.org


Krajowe

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 2 kwietnia 1997 r. ?


Kodeks pracy. Dział I Rozdział IIa. Równe traktowanie w zatrudnieniu.

Kodeks Pracy. Rozdział VIII.
Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem ?


Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004, Nr 99, poz. 1001) wprowadza zakaz dyskryminacji w procesie pośrednictwa pracy w stosunku do osób bezrobotnych, poszukujących pracy i pracowników. Zakaz ten dotyczy również pracodawców zgłaszających informacje o wolnych miejscach pracy szkoleniach zawodowych - informacje dotyczące tych ofert nie mogą zawierać treści dyskryminujących ewentualnych kandydatów do podjęcia pracy lub rozpoczęcia szkolenia zawodowego. Ustawa przewiduje, że agencja pośrednictwa pracy lub pracodawca nie przestrzegający wspomnianej zasady podlega karze grzywny, nie niższej niż 3 tys. zł. ?


Ustawa o o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym

Ustawa o gwarancjach wolności sumienia i wyznania
Zapewnia kazdemy obywatelowi/każdej obywatelce wolność sumienia i wyznania, która obejmuje swobode wyboru religii lub przekonań oraz wyrazania ich indywidualnie i zbiorowo, prywatnie i publicznie. Ustawa stanowi także, że obywatele wierzacy wszystkich wyznań oraz niewierzący mają równe prawa w życiu państwowym, politycznym, gospodarczym, społecznym i kulturalnym. ?


Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. ?


Ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
Ustanawia szereg działań pozytywnych wrównujących szanse osób niepełnosprawnych w sferze zatrudnienia i wykonywania zawodu. ?


Ustawa o systemie oświaty
Ustanawa stanowi, że szkoły i placówki publiczne umożliwiają uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, a w szczególności naukę języka oraz naukę własnej historii i kultury. ?


1 | 2 | następne ?

Nikt nie rodzi się z uprzedzeniami

 • O programie
 • Warsztaty
 • Filmy edukacyjne
 • Sponsorzy/ki
 • Czym są uprzedzenia i dyskryminacja

 • Definicje
 • Przykłady
 • Teksty
 • Badania opinii
 • Jak uczyć bez uprzedzeń?

 • Teksty
 • Jak prowadzić warsztaty antydyskryminacyjne?

 • Podręczniki/Ćwiczenia
 • Filmy edukacyjne
 • Programy edukacyjne
 • Prawo

 • Krajowe
 • Międzynarodowe
 • Instytucje
 • Orzecznictwo
 • Raporty i dane statystyczne
 • Linki

 • Przeciwdziałanie dyskryminacji
 • Edukacja antydyskryminacyjna
 • Kampanie
 • Czytaj i oglądaj

 • Bibliografia
 • Filmografia
 • Kalendarz praw człowieka

 • Czym jest Kalendarz?
 • Kalendarz Praw Człowieka
 • Aktualności

 • Aktualności • wersja do wydruku
  wersja graficzna  Zasubskrybuj nasz newsletter:

  Program stworzony przez Stowarzyszenie Kobiet KONSOLA

  i kontynuowany przez Fundację Autonomia e-mail:

  Informacje o prawach autorskich