NIKT NIE RODZI SIĘ Z UPRZEDZENIAMI
BezUprzedzen.org


Amnesty International

Edukacja o prawach człowieka - Prawa człowieka ? edukacja - działanie

Amnesty International od lat osiemdziesiątych uznaje edukację o prawach człowieka za jeden z priorytetów swoich działań na całym świecie. Także polska sekcja Amnesty International aktywnie włączyła się w działania edukacyjne, czego wyrazem był wydany w 1997 r. podręcznik "Pierwsze kroki".
Od 2002 roku, polska sekcja Amnesty International bierze udział w projekcie edukacyjnym PRAWA CZŁOWIEKA - EDUKACJA - DZIAŁANIE (Rights-Education-Action Program), finansowanym przez norweską sekcję Amnesty International. Partnerami Amnesty w tym projekcie są m.in. Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie i Związek Harcerstwa Polskiego. Projekt, który ma na celu przeciwdziałanie zjawiskom nietolerancji, dyskryminacji oraz agresji, skierowany jest do uczniów, nauczycieli, harcerzy i dziennikarzy. Projekt ten spotkał się z aprobatą Rzecznika Praw Obywatelskich. W 2003 r., w ramach projektu Prawa człowieka - Edukacja - Działanie, został opracowany pakiet edukacyjny dla szkół gimnazjalnych i średnich. Zawiera on scenariusze zajęć, a także propozycje konkretnych działań, które mogą być podejmowane przez szkoły we współpracy z Amnesty International. Pakiet jest wydawnictwem bezpłatnym.

Kontakt: Arkadiusz Jarosiński - koordynator zespołu edukacji o prawach człowieka, e-mail: , tel.: 22/ 8276000

Strona:

http://www.amnesty.org.pl/edukacja


Nikt nie rodzi się z uprzedzeniami

Czym są uprzedzenia i dyskryminacja

Jak uczyć bez uprzedzeń?

Jak prowadzić warsztaty antydyskryminacyjne?

Prawo

Linki

Czytaj i oglądaj

Kalendarz praw człowieka

Aktualności

wersja do wydruku
wersja graficznaZasubskrybuj nasz newsletter:

Program stworzony przez Stowarzyszenie Kobiet KONSOLA

i kontynuowany przez Fundację Autonomia e-mail:

Informacje o prawach autorskich