NIKT NIE RODZI SIĘ Z UPRZEDZENIAMI
BezUprzedzen.org


Śląska Strefa Gender

Projekty ?Równość od przedszkola?, "Lekcje genderowe, czyli równouprawnienie płci w pigułce"

1. Równość od przedszkola
2. Lekcje genderowe, czyli równouprawnienie płci w pigułce

1. Równość od przedszkola

Dlaczego chłopcy nie mogą płakać? Dlaczego dziewczynki nie mogą chodzić po drzewach?
Kto częściej bawi się w kąciku kuchennym w sali przedszkolnej?


?Równość od przedszkola? to projekt edukacyjny adresowany do nauczycielek/li przedszkolnych, realizowany przez koalicję organizacji pod przewodnictwem Stowarzyszenia ?Silesia Nostra? oraz nieformalnej grupy ?Śląska Strefa Gender?. Partnerzy przedsięwzięcia: Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS, Centrum Odpowiedzialności Społecznej i Nieformalna Grupa Młodych Kobiet. Projekt jest realizowany w województwie śląskim.

Projekt narodził się z przekonania, iż problem nierównego traktowania kobiet i mężczyzn ma swe źródło w okresie wychowania przedszkolnego, kiedy to dziewczynki spychane są w sferę prywatną, związana z kuchnią i opieką nad dziećmi ? lalkami, podczas gdy chłopcom pozostawia się znaczną swobodę wyboru zabaw twórczych, aktywnych i zespołowych. Taki podział powoduje ukształtowanie w umysłach dzieci stereotypowych ról społecznych i sprawia, że kończąc naukę przedszkolną posiadają odmienny zasób umiejętności, zainteresowań i zachowań.
Zasadniczym działaniem w ramach projektu ?Równość od przedszkola? są warsztaty dla nauczycielek/li przedszkolnych, czyli osób mających największy wpływ na sposób dziecięcego postrzegania świata. Warsztaty poświęcone będą problematyce równouprawnienia kobiet i mężczyzn, w kontekście kształtowania ról społecznych, mechanizmów powstawania stereotypów i uprzedzeń oraz istnienia zachowań, cech charakteru uważanych za odpowiednie dla dziewczynek / kobiet i chłopców / mężczyzn.

Ideę zapobiegania dyskryminacji od wieku przedszkolnego pragniemy propagować także poprzez organizację otwartego konkursu fotograficznego ?Równość od przedszkola?. Jego celem będzie pokazanie rzeczywistości przedszkolnej i zachowań dzieci w odniesieniu do ról kulturowo-społecznych obu płci. Mamy nadzieję, że fotografie pokażą z jednej strony, w jaki sposób kilkuletnie dzieci powielają obserwowany podział na kobiece i męskie zachowania, z drugiej zaś ? ukażą przykłady łamania przez dzieci stereotypów.
Nagrodzone i wyróżnione fotografie, a także zdjęcia fotografek/ów osobiście zaproszonych przez nas do współpracy złożą się na wystawę fotografii, prezentowaną w miastach realizacji projektu.
Nagrodzone zdjęcia zostaną także wydrukowane w formie widokówek, które posłużą promowaniu idei równości płci w kontekście zachowań dzieci w wieku przedszkolnym. Widokówki będą rozdawane podczas wystaw, ale także umieszczane w różnych punktach związanych z edukacją przedszkolną, a także z życiem kulturalnym w naszym regionie.

Projekt jest finansowany w ramach Programu Wspierania Polskich Organizacji, Inicjatyw i Grup Kobiecych ?Fundusz dla Kobiet?, realizowanego przez Fundację Ośrodek Informacji Środowisk Kobiecych OŚKa.

2. Lekcje genderowe, czyli równouprawnienie płci w pigułce

Projekt "Lekcje genderowe, czyli równouprawnienie płci w pigułce" poświęcony był popularyzacji tematyki równości płci, umocnienia w świadomości społecznej pozycji kobiety jako pełnoprawnej obywatelki oraz obaleniu istniejących stereotypów, które bardzo często stanowią barierę w realizowaniu własnych ambicji i celów wielu kobiet.

Warsztaty z jednej strony miały na celu przekazać konkretne informacje dotyczące prawnych gwarancji równości w edukacji, wskazać dyskryminujące treści zawarte w podręcznikach, uświadomić znaczenie "ukrytego programu nauczania", funkcjonującego w szkołach. Jednocześnie autorkom projektu zależało na zwiększeniu świadomość genderowej nauczycielek i nauczycieli, wspólnym przeanalizowaniu tych wydarzeń z życia każdego człowieka, które decydują o tym, jakie decyzje podejmujemy, jakie są nasze wybory życiowe, jak postrzegamy siebie, własne zdolności i możliwości w kontekście swojej płci.

Podręcznik pt. "Równa szkoła - edukacja wolna od dyskryminacji. Poradnik dla nauczycielek i nauczycieli", będący merytorycznym uzupełnieniem zajęć, stanowi zbiór wskazówek i ćwiczeń dla kadry nauczycielskiej.

Projekt był realizowany przez Dom Współpracy Polsko - Niemieckiej,Śląska Strefa Gender była partnerką projektu.

Bliższych informacji o projektach udzielają: Dagmara Kittler, tel. 660 39 22 93, , Małgorzata Jonczy-Adamska, tel. 501 522 934, Śląska Strefa Gender, .

http://www.gender.pl


Nikt nie rodzi się z uprzedzeniami

Czym są uprzedzenia i dyskryminacja

Jak uczyć bez uprzedzeń?

Jak prowadzić warsztaty antydyskryminacyjne?

Prawo

Linki

Czytaj i oglądaj

Kalendarz praw człowieka

Aktualności

wersja do wydruku
wersja graficznaZasubskrybuj nasz newsletter:

Program stworzony przez Stowarzyszenie Kobiet KONSOLA

i kontynuowany przez Fundację Autonomia e-mail:

Informacje o prawach autorskich