NIKT NIE RODZI SIĘ Z UPRZEDZENIAMI
BezUprzedzen.org


Stowarzyszenie Inicjatyw Niezależnych Mikuszewo

Programy: Galeria tolerancji, Akademia Różnorodności

1. Galeria tolerancji
2. Akademia Różnorodności

1. Galeria tolerancji
Na projekt Galeria Tolerancji składają się 3 grupy działań:

1. Strona internetowa www.galeriatolerancji.org.pl - strona edukacyjna zawierająca bazę materiałów dla nauczycieli i osób pracujących z dziećmi i młodzieżą (m.in. gotowe konspekty lekcyjne nt. grup wykluczonych i problemu nietolerancji wobec mniejszości) oraz teksty dla rodziców z podpowiedziami jak rozmawiać z dzieckiem na tematy mniejszości, różnorodności czy nietolerancji. W fazie poczatkowej na stronie pojawią się tłumaczenia tekstów zagranicznych, głównie autorstwa amerykańskich pedagogów/ Założeniem projektu jest rozwijanie strony w przyszłości o teksty polskich nauczycieli.

2. Akademia Trenerów i Trenerek Różnorodności ? cykl szkoleń, którego zadaniem jest przygotowanie ogólnopolskiej grupy trenerów, którzy będą uczyli osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą oraz nauczycieli jak rozmawiać i uczyć o różnorodności i tolerancji. Więcej informacji znajduje się w zakładce ATiTR.

3. Moduł wydawniczy obejmujący dwa wydawnictwa: podręcznik dla trenerów różnorodności oraz podręcznik dla mediów ?Jak pisać i mówić o dyskryminacji. Poradnik dla mediów?.

Projekt był dofinansowywany ze środków Wspólnoty Europejskiej oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Europejskiego Roku Równych Szans dla Wszystkich.

2. Akademia Różnorodności

Stowarzyszenie Inicjatyw Niezależnych Mikuszewo
http://www.mikuszewo.pl

http://www.galeriatolerancji.org.pl


Nikt nie rodzi się z uprzedzeniami

Czym są uprzedzenia i dyskryminacja

Jak uczyć bez uprzedzeń?

Jak prowadzić warsztaty antydyskryminacyjne?

Prawo

Linki

Czytaj i oglądaj

Kalendarz praw człowieka

Aktualności

wersja do wydruku
wersja graficznaZasubskrybuj nasz newsletter:

Program stworzony przez Stowarzyszenie Kobiet KONSOLA

i kontynuowany przez Fundację Autonomia e-mail:

Informacje o prawach autorskich