NIKT NIE RODZI SIĘ Z UPRZEDZENIAMI
BezUprzedzen.org


Edukacja dla godności. Poradnik dla facylitatorów i facylitatorek.

Poradnik Amnesty International jest przeznaczony dla trenerów i trenerek edukacji praw człowieka, którzy/które chcą wprowadzać strategie aktywnego uczestnictwa do edukacji praw człowieka oraz rozwijać swoje umiejętności trenerskie.


Publikacja jest częścią projektu Amnesty international - edukacja dla Godności i może być wykorzystywana w realizacji modułów projektowych na temat ubóstwa i praw człowieka, a także jako odrębna propozycja tematów zajęć szkoleniowych. Poradnik ma inspirować i wspierać edukatorów/edukatorki praw człowieka w działaniach mających na celu promocję i wdrażanie strategii aktywnego uczestnictwa w środowisku edukacyjnym. Praca na podstawie zasady facylitacji stwarza przestrzeń do współodpowiedzialności i współuczestnictwa, przyczynia się do wzrostu świadomości i motywacji związanej z gotowością do podejmowania działań na rzecz praw człowieka i ich promocji w społeczeństwie.

Podręcznik w wersji PDF

http://edukacjadlagodnosci.pl/images/pliki/poradnik_dla_facylitatorow-ek.pdf


Nikt nie rodzi się z uprzedzeniami

Czym są uprzedzenia i dyskryminacja

Jak uczyć bez uprzedzeń?

Jak prowadzić warsztaty antydyskryminacyjne?

Prawo

Linki

Czytaj i oglądaj

Kalendarz praw człowieka

Aktualności

wersja do wydruku
wersja graficznaZasubskrybuj nasz newsletter:

Program stworzony przez Stowarzyszenie Kobiet KONSOLA

i kontynuowany przez Fundację Autonomia e-mail:

Informacje o prawach autorskich