NIKT NIE RODZI SIĘ Z UPRZEDZENIAMI
www.BezUprzedzen.org


Kalendarz Praw Człowieka

Kalendarz jest pierwszą próbą stworzenia listy dni, w czasie których ludzie świętują prawa człowieka.

Znajdziecie tu oficjalne daty ustanowione przez ONZ, rozpoznane przez organizacje pozarządowe, rocznice wydarzeń historycznych oraz daty urodzin wybitnych aktywistów/ek działających na rzecz praw człowieka. Nie jest to lista kompletna i zakończona. Powinna być raczej traktowana jako "punkt wyjściowy" do pracy z młodymi ludźmi.

Kalendarz można przepisać i zrobić z niego plakat na ścianę, aby wzbudzał zainteresowanie prawami człowieka, szczególnie że pokazuje jaka to ogromna i różnorodna materia. Można zaprosić ludzi do przedyskutowania wybranych zagadnień oraz do poszukiwania dat na szczeblu lokalnym i krajowym. Można je następnie dodać do kalendarza i stworzyć własny materiał źródłowy.

Można wykorzystać kalendarz jako narzędzie do stworzenia rocznego programu edukacji na rzecz praw człowieka. Grupa może też chcieć zaangażować się w przygotowanie i obchody danego dnia, przygotowywane przez inną organizację, np. grupę ochrony środowiska w czasie Dnia Ziemi 22 kwietnia.

Tak jak zmienia się sposób rozumienia praw człowieka każdego roku, tak i też powinien zmieniać się ten kalendarz. Stanowi to wyzwanie dla was aby poszukać nowych sposobów na świętowanie praw człowieka każdego dnia w całym roku.

Opis i pomysł kalendarza zaczerpnięty z "COMPASS-A Manual on Human Rights Education with Young People", Council of Europe 2003


Nikt nie rodzi się z uprzedzeniami

 • O programie
 • Warsztaty
 • Filmy edukacyjne
 • Sponsorzy/ki
 • Czym są uprzedzenia i dyskryminacja

 • Definicje
 • Przykłady
 • Teksty
 • Badania opinii
 • Jak uczyć bez uprzedzeń?

 • Teksty
 • Jak prowadzić warsztaty antydyskryminacyjne?

 • Podręczniki/Ćwiczenia
 • Filmy edukacyjne
 • Programy edukacyjne
 • Prawo

 • Krajowe
 • Międzynarodowe
 • Instytucje
 • Orzecznictwo
 • Raporty i dane statystyczne
 • Linki

 • Przeciwdziałanie dyskryminacji
 • Edukacja antydyskryminacyjna
 • Kampanie
 • Czytaj i oglądaj

 • Bibliografia
 • Filmografia
 • Kalendarz praw człowieka

 • Czym jest Kalendarz?
 • Kalendarz Praw Człowieka
 • Aktualności

 • Aktualności • wersja do wydruku
  wersja graficzna  Zasubskrybuj nasz newsletter: