NIKT NIE RODZI SIĘ Z UPRZEDZENIAMI
BezUprzedzen.org


Departament ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji MPIPS

Departament istnieje od początku stycznia 2006 r. Pełni funkcję organu ds. równego traktowania zgodnie z Dyrektywą 2002/73/WE. Koordynuje w Polsce działania związane z poprawą statusu kobiet i rodziny w społeczeństwie, a także zajmuje się problematyką równego traktowania i zwalczania różnego typu dyskryminacji.

Departament koncentrował się na upowszechnianiu dobrych praktyk, między innymi przez prowadzone z udziałem DKR kampanie społeczne (więcej w zakładkach: projekty EFS i projekty Wspólnotowe na stronie internetowej www.rodzina.gov.pl).
Departament uczestniczy również w przygotowywaniu aktów prawnych (np. powstającej ustawy o równym traktowaniu http://www.rodzina.gov.pl/?1,9,433,200804). Realizuje unijne projekty, a także na stałe współpracuje z organizacjami pozarządowymi i samorządami. Przedstawiciele departamentu przygotowują odpowiedzi na pytania posłów na sejm RP, reprezentują polski rząd na forach międzynarodowych.
Wszelkie działania departamentu są zgodne z przygotowaną przez Komisję Europejską Mapą Drogową na Rzecz Równości Płci 2006-2010

http://www.kobieta.gov.pl/index.php


Nikt nie rodzi się z uprzedzeniami

Czym są uprzedzenia i dyskryminacja

Jak uczyć bez uprzedzeń?

Jak prowadzić warsztaty antydyskryminacyjne?

Prawo

Linki

Czytaj i oglądaj

Kalendarz praw człowieka

Aktualności

wersja do wydruku
wersja graficznaZasubskrybuj nasz newsletter:

Program stworzony przez Stowarzyszenie Kobiet KONSOLA

i kontynuowany przez Fundację Autonomia e-mail:

Informacje o prawach autorskich