NIKT NIE RODZI SIĘ Z UPRZEDZENIAMI
BezUprzedzen.org


Orientacja seksualna


Zgłaszam problem. Rezczywistość osób homo- i biseksualnych w Polsce. Geje i lesbijki w Polsce - analiza badań dotyczących indywidualnych przypadków dyskryminacji ze względu na orientację seksualną prowadzonych w 2011 roku przez Stowarzyszenie Lambda Warszawa.


Przemoc motywowana homofobią. Raport 2011, Mirosława Makuchowska (red.), Kampania Przeciw Homofobii, Warszawa 2011
Raport powstał w ramach projektu Razem Bezpieczniej realizowanego przez Kampanię Przeciw Homofobii, którego jednym z  celów było udzielanie wparcia osobom LGB doświadczającym przemocy motywowanej homofobią oraz dokonanie analizy tego zjawiska na podstawie zebranych ankiet. Na przełomie 2010 i 2011 roku, w ciągu 6 miesięcy, zostało zebranych ponad 420 przypadków homofobicznej przemocy. Na podstawie zebranych danych powstała analiza ilościowa wyników, oraz jakościowa analiza potrzeb i postaw osób doświadczających przemocy.
W raporcie znajduje się również rozdział dotyczący przeglądu standardów, zobowiązań i prawa międzynarodowego oraz krajowego w kontekście przestępstw z nienawiści oraz działania monitoringowe dotychczas podejmowane przez  polskie instytucje publicznej i organizacje pozarządowe.


Tęczowe rodziny w Polsce. Prawo a rodziny lesbijskie i gejowskie w Polsce, Monika Zima (red.), Kampania Przeciw Homofobii, Warszawa 2010
Publikacja przedstawia prawne, socjologiczne oraz psychologiczne aspekty rodzin gejów i lesbijek, ze szczególnym uwzględnieniem związków jednopłciowych, wspólnej adopcji dzieci oraz wychowywania biologicznych dzieci jednego z partnerów/jednej z partnerek.


Dyskryminacja z powodu orientacji seksualnej i tożsamości płciowej - raport Agencji Praw Podstawowych.W dniu 30 listopada Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej przedstawiła członkom Parlamentu Europejskiego raport pt. Homofobia, transfobia i dyskryminacja z powodu orientacji seksualnej i tożsamości płciowej. Raport pokazuje, że w niektórych państwach UE wzrasta ochrona - zarówno w wyniku zmiany prawa, jak i praktyki - gejów, lesbijek, osób biseksualnych i transpłciowych (LGBT), podczas gdy w innych prawa osób LGBT są ograniczane albo zaniedbywane.
Raport Agencji Praw Podstawowych został przygotowany w oparciu o raporty krajowe. Polski raport przygotowali eksperci współpracujący z Helsińską Fundacją Praw Człowieka.
Raport dostępny jest pod adresem:
http://www.fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/publications_per_year/pub-lgbt-2010-update_en.htm


Naznaczeni ? mniejszości seksualne w Polsce ? raport 2008, red. I. Krzemiński,Warszawa 2009
W grudniu 2009 roku ukazała się książka pod tytułem ?Naznaczeni ? mniejszości seksualne w Polsce ? raport 2008?, wydana przez Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, pod redakcją prof. Ireneusza Krzemińskiego. Pozycja ta jest obszerną relacją z badań na temat mniejszości seksualnych w Polsce. Projekt pt.: ?Sytuacja mniejszości seksualnych w Polsce w świetle badań empirycznych? został przeprowadzony w ramach Europejskiego Roku Równych Szans Dla Wszystkich. Realizacja badań i przygotowanie raportu: Pracownia Teorii Zmiany Społecznej i firmę Lokalne Badania Społeczne. Osoby zainteresowane publikacją mogą zwracać się bezpośrednio do profesora Krzemińskiego (e-mail: ) bądź do mgr M. Głowani ().

Biuletyn Monitoringu Dyskryminacji Osób LGBT w Polsce
, nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6 , nr 7, nr 8, nr 10 opracowane w ramach projektu realizowanego przez Kampanię Przeciw Homofobii

Raport o homofobicznej mowie nienawiści w Polsce, Greg Czarnecki red., Kampania Przeciw Homofobii, Warszawa 2009

Sytuacja osób LGBT w Polsce. Raport z analizy sytuacji społecznej, Greg Czarnecki, Kampania Przeciw Homofobii, 2008 Artykuł porusza kwestie przestrzegania praw osób LGBT, między innymi kwestie ochrony przed przemocą, zarówno fizyczną, jak i psychiczną, wolność zgromadzeń i przemieszczania się, prawo do życia rodzinnego, edukacji, pracy oraz prawa osób transpłciowych.

Dyskryminacja ze względu na orientację seksualną w kontekście działalności polskiego Rzecznika Praw Obywatelskich
? raport przedstawiony przez RPO do Agencji Praw Podstawowych przedstawiony 31 marca 2008r.

Sytuacja społeczna osób homoseksualnych i biseksualnych w Polsce. Raport za lata 2005 i 2006
, Marta Abramowicz (red.), Kampania Przeciw Homofobii, Lambda Warszawa, 2007 W pierwszej części raportu przedstawiona została sytuacja społeczna osób bi- i homoseksualnych na podstawie danych z badania ankietowego, w drugiej części znajduje się socjologiczna analiza stosunku społeczeństwa do tych osób w obszarach takich jak: polityka, prawo, edukacja, media, internet, służba zdrowia, Kościół, sport.

Raport ILGA o dyskryminacji ze względu na orientację seksualną w nowych krajach członkowskich Unii Europejskiej - 2004 r.
- wersja polska przygotowana prze Stowarzyszenie Lambda Warszawa

Raport ? mniejszości seksualne w podręcznikach szkolnych do przedmiotu ?Przygotowanie do życia w rodzinie?
opracowany przez Stowarzyszenie Lambda Szczecin w 2004 roku

Raport na temat dyskryminacji i nietolerancji ze względu na orientację seksualną w Polsce (2002)
Opracowany przez Stowarzyszenie Lambda Warszawa i Kampanię Przeciw Homofobii. Raport jest elementem opracowania przygotowywanego przez European Region of International Lesbian and Gay Association (ILGAEurope) na temat sytuacji osób homo- i biseksualnych w miejscu pracy w krajach (wówczas) kandydujących do Unii Europejskiej. Celem Raportu było przedstawienie sytuacji osób o orientacji homoseksualnej, biseksualnej i transseksualnej w Polsce w różnych dziedzinach życia. W całości raport dostępny jest na stronach Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn, która sfinansowała opracowanie i wydanie raportu.

Raport o dyskryminacji i nietolerancji ze względu na orientację seksualną w Polsce w 2001 r.
? opracowany przez Stowarzyszenia Lambda Warszawa i Kampania Przeciw Homofobii

Raport o dyskryminacji ze względu na orientację seksualną w Polsce w 2000 r.
? opracowany przez Stowarzyszenie Lambda Warszawa


Nikt nie rodzi się z uprzedzeniami

Czym są uprzedzenia i dyskryminacja

Jak uczyć bez uprzedzeń?

Jak prowadzić warsztaty antydyskryminacyjne?

Prawo

Linki

Czytaj i oglądaj

Kalendarz praw człowieka

Aktualności

wersja do wydruku
wersja graficznaZasubskrybuj nasz newsletter:

Program stworzony przez Stowarzyszenie Kobiet KONSOLA

i kontynuowany przez Fundację Autonomia e-mail:

Informacje o prawach autorskich