NIKT NIE RODZI SIĘ Z UPRZEDZENIAMI
BezUprzedzen.org


Wiek


Raport medialny. Wizerunek osób starszych w mediach. Sierpień 2007, Fundacja na Rzecz Kobiet JA KOBIETA, 2007
Raport z bardzo szeroko zakrojonego monitoringu prasy ogólnopolskiej, regionalnej, branżowej i specjalistycznej, portali internetowych oraz materiałów RTV w sierpniu 2007. Prezentuje ilościowe ujęcie wizerunku seniorów w mediach i stanowi bogate źródło danych statystycznych.

Problem dyskryminacji ze względu na wiek , Zofia Woźniak ? Hasik, Mazowieckie Centrum Zdrowia Publicznego, Warszawa 2007
Opracowanie omawia sposób postrzegania zjawiska dyskryminacji ze względu na wiek w Polsce i Europie, przedstawia opinię Polek i Polaków o roli i miejscu osób starszych w społeczeństwie, a także zjawisko dyskryminacji w oczach samych seniorów. Porównuje również wyniki badań polskich z innymi krajami Europy.

Problematyka psychospołecznej aktywności osób starszych w polskich czasopismach popularnych dotyczących zdrowia , Barbara Woźniak, Gerontologia Polska 2007, t.15.nr 1-2
Artykuł prezentuje wyniki badań przeprowadzonych w celu prześledzenia w jakim stopniu media podejmują tematykę aktywizacji osób starszych, na podstawie analizy treści magazynów poświęconych zdrowiu.

Co wiemy o dyskryminacji ze względu na wiek?
Publikacja stanowi zbiór trzech artykułów dotyczących zjawiska dyskryminacji ze względu na wiek. Porusza tematy przejawów gorszego traktowania ludzi starszych w życiu codziennym w Polsce, zjawiska dyskryminacji ze względu na wiek oraz sposobów jej przeciwdziałania w Unii Europejskiej oraz działań polskiego rządu związanych z eliminacją dyskryminacji ze względu na wiek.

Prawa ucznia w szkole. Raport z badań, Elżbieta Czyż, Helsińska Fundacja Praw Człowieka 1996
Raport analizuje przestrzeganie praw ucznia w szkole na podstawie wywiadów i ankiet przeprowadzonych z kilkoma tysiącami uczniów, nauczycieli, dyrektorów szkół i pedagogów szkolnych. Porusza między innymi tematykę znajomości praw, wolności wypowiedzi, wolności światopoglądowej i religijnej, postaw tolerancji wobec uczniów o innym pochodzeniu, kwestię kar i przemocy, ochrony prywatności itp. Zawiera również analizę przepisów, statutów szkół oraz niektórych podręczników z perspektywy międzynarodowych standardów związanych z prawami człowieka.


Nikt nie rodzi się z uprzedzeniami

Czym są uprzedzenia i dyskryminacja

Jak uczyć bez uprzedzeń?

Jak prowadzić warsztaty antydyskryminacyjne?

Prawo

Linki

Czytaj i oglądaj

Kalendarz praw człowieka

Aktualności

wersja do wydruku
wersja graficznaZasubskrybuj nasz newsletter:

Program stworzony przez Stowarzyszenie Kobiet KONSOLA

i kontynuowany przez Fundację Autonomia e-mail:

Informacje o prawach autorskich